Det er svært at drive en sprogskole, hvis der ikke er et vist flow af nye elever, påpeger borgmester Winni Grosbøll. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Bornholm til sjællandske kommuner: Giv os nogle af jeres flygtninge

Bornholms Regionskommune er gået i dialog med fire nordsjællandske kommuner – Hillerød, Halsnæs, Rudersdal og Hørsholm – om at modtage 20 flygtninge, som de fire kommuner ellers står til at modtage næste år.

Det sker på baggrund af en flertalsbeslutning i kommunalbestyrelsen sidste år, oplyser borgmester Winni Grosbøll (S) til Bornholms Tidende.

– Vi besluttede, at vi ville forsøge at få lavet om på den fordeling, som Integrationsministeriet årligt laver i forhold til fordeling af flygtninge til kommunerne, siger hun.

– Fordi vi i nogle år tog rigtig mange, står vi til at få nul i år og fik kun to sidste år, men vi har i kommunalbestyrelsen besluttet at arbejde for en fast kvote på minimum 20 årligt.

Vi skal minimum
have 20 om året,
hvis vi skal drive
en sprogskole og
holde fast i de dygtige
medarbejdere, vi har.
Winni Grosbøll,
borgmester

Borgmesteren forklarer, at beslutningen dels handler om at sikre en arbejdskraft, som kan gå ind på arbejdsmarkedet i de kommende år, dels at Bornholm faktisk har været blandt de bedste kommuner i landet til at integrere flygtninge – men det er svært at opretholde en god integrationsindsats, hvis der det ene år kommer 200 og det næste nul flygtninge.

– Vi skal minimum have 20 om året, hvis vi skal drive en sprogskole og holde fast i de dygtige medarbejdere, vi har, som kan yde en god indsats på integrationsområdet, siger Winni Grosbøll.

Det er typisk om sommeren, fordelingsnøglen for flygtningene udarbejdes af Udlændingestyrelsen under Integrationsministeriet, og den skal efterfølgende godkendes sidst i juni i Kommunernes Kontaktråd, KKR, som er samarbejdsorganet for Region Hovedstadens 29 kommuner, oplyser borgmesteren.

– Derfor har vi henvendt os til fire kommuner, som har givet udtryk for, at de gerne vil af med nogle flygtninge, siger hun.

– Og det vil de så behandle politisk.

Er det første gang, I på den måde henvender jer direkte til nogle kommuner i denne forbindelse?

– Ja, sidste år nåede vi det ikke. Udspillet fra Integrationsministeriet bygger på en matematisk fordeling i forhold til, hvor mange flygtninge de forskellige kommuner har, men vi må gerne internt blandt kommunerne aftale en anden fordeling, og det er det, vi nu prøver.

Positive reaktioner

Hvornår henvendte I jer til de fire kommuner?

– For en lille måneds tid siden.

Har I fået nogen reaktioner?

– Umiddelbart positive reaktioner. Men nu skal der finde en politisk behandling sted i de forskellige kommuner.

Så det er ikke muligt at sige, om der kommer en positiv tilbagemelding?

– Nej, siger Winni Grosbøll.

Ifølge sn.dk (Sjællandske Nyheder) er sagen på dagsordenen i dag i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget i Hillerød, som står til at modtage syv flygtninge næste år

– Henvendelsen kom lidt ud af det blå, men vi vil diskutere den ivrigt på onsdagens møde, siger udvalgsformand Thomas Elong blandt andet til sn.dk.

Han påpeger, at man bør sikre, at flygtningene får en fair behandling og tilføjer:

– Bornholm siger, de har gode erfaringer med at få flygtninge i job, men der er måske nogle, som har familie på Sjælland i forvejen og foretrækker at bo her.