Specialbørnehaven Mælkebøtten i Svaneke. Foto: Jens-Erik Larsen.

Udvalg vil undersøge tre muligheder for Mælkebøtten

Tre mulige fremtidscenarier for specialbørnehaven Mælkebøtten skal beskrives nærmere, mener Børne- og Skoleudvalget.

Politikerne skulle på udvalgsmødet tirsdag tage stilling til, hvilke af fem mulige forslag for specialbørnehavens fremtid, udvalget vil indstille til at blive undersøgt nærmere.

Børne- og Skoleudvalget besluttede, at man vil have ikke kun to, men tre af de fem forslag beskrevet nærmere. Det er forslag 2, 3 og 4, oplyser udvalgets formand, Morten Riis (Ø).

I forslag 3 – at Mælkebøtten bliver på sin matrikel og en almenbørnehave flyttes ind – vil der være tale om Svaneke Børnehus, siger Morten Riis.

Hvorfor har I fravalgt forslag 1 og 5?

– I forhold til forslaget om ressourcehuse var der en bekymring for, at man kan risikere at smøre fagligheden for tyndt ud, hvis man placerer specialtilbuddet på flere adresser, siger Morten Riis.

Med hensyn til forslag 1 – at bevare Mælkebøtten på nuværende matrikel, mener udvalgsformanden ikke, at det giver mening at beskrive den løsning nærmere. Derfor er den også fravalgt.

– Det kender vi jo og behøver ikke at belyse.

Der har jo været en kritik af, at der ikke bliver visiteret til børnehaven, så det kunne vel godt belyses?

– Vi har ikke nogen faktiske klager. I forrige periode udvidede vi gruppen af børn, der kunne visiteres dertil med et behandlingstilbud. Der var ingen forældre, der ville tage imod det tilbud, siger Morten Riis.

– Den faglige vurdering er, at de børn, der p.t. er omfattet af inklusions- og ressourceteamet, har det bedst i almenområdet. Vi vil dog gerne til næste møde have en supplerende sagsfremstilling, der beskriver den indsats, der gøres i inklusions- og ressourceteamet. Det er kommet lidt til at lyde som om, vi har gruppe børn gående for lud og koldt vand, siger Morten Riis.

Det er ikke Børne- og Skoleudvalgets beslutning, hvilke eller hvo rmange forslag, der skal undersøges nærmere. Udvalgets indstilling skal nu også behandles i Økonomi-, Plan- og Erhvervsudvalget samt i Kommunalbestyrelsen.

Når indstillingen har været hele den politiske proces igennem, skal den til den tid valgte forslag, beskrives mere detaljeret.

– Det er for eksempel økonomien, og hvor tilbuddet skal flyttes hen, hvis det flyttes ud, forklarer Morten Riis.

Morten Riis håber, at man nu får et mere kvalificeret grundlag for at tage beslutning om specialbørnehavens fremtid.