Sydbornholms Privatskole. Arkivfoto: Berit Hvassum.

Der bliver nu lavet hastighedsdæmpende foranstaltninger omkring skole

Eleverne på Sydbornholms Privatskole får en mere sikker skolevej i fremtiden. Der skal nu laves hastighedsdæmpende foranstaltninger omkring skolen.

Der vil blive etableret en rød hævet flade på begge sider af skolen – samt den nødvendige skiltning. De røde hævede flader vil medføre, at hastigheden på strækningen sænkes.

Natur- og Miljøudvalget har behandlet og prioriteret projekter vedrørende Trafiksikkerhedsplan 2018-2025, og til udvalgets møde 2. juni søges nu anlægsbevilling til projektet med dæmpning af trafikken ved Sydbornholms Privatskole.

Projektet er beregnet til at koste 300.000 kroner.