Krydset v. Søndre Landevej i Nexø. Arkivfoto: Berit Hvassum.

Trafikken skal dæmpes på Sdr landevej

Trafikanterne kører alt for stærkt ind og ud af Nexø ad Sdr. Landevej. Det skal der nu sættes en stopper for.

Til Natur- og Miljøudvalgets møde 2. juni indstilles, at der etableres en byport med en krydsningshelle på en rød hævet flade ved indkørslen til byen og en rød hævet flade cirka midt på strækningen mellem Andersen Nexø Vej og bygrænsen.

Natur- og Miljøudvalget har prioriteret projekter vedrørende Trafiksikkerhedsplan 2018-2025, og heraf er trafiksikringen ved Nexø syd et af de prioriterede projekter.

Trafikdæmpningen på Sdr. Landevej koster 450.000 kroner, som der nu søges om anlægsbevilling til.

Der har gennem lang tid været behov for at dæmpe hastigheden på Sdr. Landevej i Nexø. Politiet har gennemført mange hastighedskontroller på stedet, og har måttet konstatere, at der er rigtig mange trafikanter, der overskrider den lokale hastighedsbegrænsning på 50 km/t.