Peter Verner Krogh. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen.

Han kom for at dele is ud og gik hjem med en pris

Dagens navn:

Peter Verner Krogh kom for at dele is ud og gik hjem med en pris, da Svartingedal Skole forleden fejrede politikernes ja til en overbygning på skolen.

Du modtog i fredags Hasle Bytings ildsjælepris for din indsats for at få en overbygning på Svartingedal Skole – hvad betyder prisen for dig?

– Jeg er beæret. Det er lidt overvældende, for jeg er tilflytter, og det at blive anerkendt lokalt, det er ret fantastisk. Det er som, at lokalsamfundet tager en lidt til sig, og det er dejligt.

– Men jeg går lidt på to ben med hensyn til prisen, for det er jo ikke min overbygning. Vi er en masse mennesker, der har løftet i flok.

Hvilke ideer og aktiviteter er det, du har bidraget med for at få overbygningen?

– Det mere græsrodsagtige arbejde har været drevet i regi af løbegruppen, som har haft nogle forgreninger. Vi fik på meget kort tid sponsorater fra lokale virksomheder, også fra Klemensker, hvilket jeg synes er meget vigtigt. Vi skød det i gang med et arrangement, hvor borgmesteren deltog, og vi lavede en film, hvor vi sammen med elevrådet løb en stafet ind til Rønne. Jeg var også involveret i en anden gruppes arbejde med en julekalender, som handlede om at overbringe politikerne de mange underskrifter, som var blevet indsamlet.

– Initiativerne handlede om at få synliggjort opbakningen og om at gøre opmærksom på, at der er et ønske og et behov.

Hvordan blev du som tilflytter engageret i skolen og skolebestyrelsen?

– Det har været afgørende for os at vælge den rigtige skole for børnene. I forhold til at udvikle det skolemiljø, børnene var blevet en del af, syntes jeg, det var naturligt at gå ind og bidrage på den måde.

– Vedrørende overbygningen handler det meget om, at vi selv har haft den overvejelse, at hvis vi skulle slå rigtig rod i Hasle, så skulle der ikke ske et skoleskift. Det ville vi synes ville være rigtig synd for vores børn.

Hvad kommer overbygningen til at betyde for Svartingedal Skole?

– Jeg tror, det kommer til at betyde meget for Hasle og hele skoledistriktet, for rigtig meget identitet er bygget op om at have en skole.

– Det betyder, at der kommer ro på. For det ligger hele tiden og ulmer. Hvad gør vi? Skal vi orientere os mod en privatskole. Jeg var dårligt kommet ind i skolegården, før en forælder sagde til mig, at nu behøver vi ikke tænke på den privatskole, hvor børnene er indskrevet. Nu kan de fortsætte her til og med 9. klasse.

Hvad fylder du ellers din dag med?

– Jeg står udenfor arbejdsmarkedet, fordi jeg ikke kan arbejde i øjeblikket. Jeg bruger meget tid på at drage omsorg om mig selv, om at meditere og skabe balance i mit eget urolige sind. Og så er jeg familiefar og bruger meget tid på det.

– Jeg fotograferer meget og har anskaffet mig en drone, som jeg flyver med indenfor de regler, der er for det.

– I forhold til de resultater, jeg tidligere har opnået, er det blive anerkendt på denne måde en sejr. Det viser, at jeg ikke er gået helt bag af dansen.

Peter Verner Krogh:

Gift med Merete. De har børnene Viggo (5. klasse) og Agnes (1. klasse).

Flyttede fra Sjælland til Hasle for tre år siden.

Familien er kommet på Bornholm på ferier igennem mange år.