Folkemødet. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Bornholmerne skal have deres eget folkemøde til næste år

I majdagene i 1945 fik for bornholmerne et særligt historisk indhold. Heldigvis fik Mette Frederiksen i sin tale i DR i 2020 i anledning af den danske befrielse nævnt, at der er et særligt forhold til bornholmerne, som senere skal markeres den 5. april 2021.

For tyve år siden fik jeg af Else Marie Juul uddrag af hendes dagbog fra majdagene 1945 i Aaker og i Aakirkeby. Dele af denne dagbog er blevet offentliggjort i Bornholms Tidende i år. Som historisk kilde er dagbogen autentisk. Den beskriver, hvad der foregik i det offentlige rum i Aaker og i Aakirkeby, og den beskriver den unge kvindes sindstilstand og i særdeleshed hendes handlekraft, idet hun var aktiv i Danske kvinders Beredskab.

Jeg har i forbindelse med offentliggørelsen efterlyst erindringsglimt, hvoraf kun få desværre er blevet offentliggjort.

Nogle erindringsglimt var allerede nedskrevet og afleveret til de lokale arkiver rundt om på øen. Andre erindringsglimt har jeg fået over telefonen, nedskrevet, tjekket på mail med fortælleren og derefter sendt videre til offentliggørelse.

En autentisk dagbog og erindringsglimt giver et billede af bornholmernes samfundssind. Forfærdelse, hjælpsomhed og undren over politisk og mediemæssigt passivitet. Det er bitterheden over denne passivitet, som Mette Frederiksen må hele og DR må sone.

Jeg vil foreslå et bornholmernes folkemøde 5. april, 2. påskedag, 2021 ved Domen i Allinge med Mette Frederiksen som taler og Philip Faber som leder af fællessangene.

Som taler vil jeg foreslå Bent Jørgensen, der allerede har skrevet sine erindringer om familiens tab i majdagene 1945.

Jeg vil foreslå, at regeringen afsætter penge, så der kan udgives en bog til dansk- og historieundervisningen i folkeskolen. Bogen skal netop indeholde autentiske kilder til bornholmernes samfundssind. Den skal indeholde de kilder, som allerede er afleveret til Ø-arkivet og de lokale arkiver, og den skal indeholde de mundtlige erindringsglimt, som Ø-arkivet er klar til at nedfælde på papir, når og hvis den ældre befolkning vil sørge for, at vores historie bliver husket.

Der findes erindringsglimt om relationerne mellem bornholmerne og russerne. Der må findes og nedskrives endnu flere erindringsglimt, så vi får et autentisk og nuanceret billede af perioden 9. maj 1945 til 5. april 1946.

Amanda på Ø-arkivet tager imod mundtlige beretninger på 30700941. Jeg tager imod på mobil 29645133.

Birgitte Borgen Müller Marcussen, Ekkodalsvejen 3, Aakirkeby