Arbejdsmarkedschef om høj ledighed: – Det afhænger af turismen

Fagforeningen 3F har lavet en optælling, der viser, at Bornholms Regionskommune er den kommune i Danmark, der er hårdest ramt af coronakrisen, når det kommer til arbejdsløshed. Fra februar til april steg ledigheden på Bornholm med 81 procent. Fra 639 ledige til 1.158. Grunden til det skal findes i det faktum at Bornholm er en landsdel, der er meget afhængig af turistsæsonen, fortæller næstformand for 3F Bornholm Jonna Nielsen. Det er Arbejdsmarkedschef i BRK Allan Westh enig med hende i.

– Der er ingen tvivl om at coronakrisen har ramt hårdt på Bornholm. Det skyldes sammensætningen af erhvervslivet herovre.

Typisk vil ledigheden begynde at falde fra marts, fordi vi er så påvirket af turistsæsonen, når det kommer til beskæftigelse. Så ledighedstallene er ikke kun udtryk for, at folk er blevet fyret eller sendt hjem, men handler om, at folk ikke er kommet i arbejde endnu, fordi turistsæsonen er blevet forsinket. Derfor er det også rigtig spændende at følge den næste tid, hvor man begynder at åbne mere og mere op, og hvor tyskerne nu altså også komme til øen siger Allan Westh.

Ifølge Jobcenter Bornholm er ledighedstallet på Bornholm faldet med 60 personer, den seneste uge. Det er første gang siden coronakrisens indtog, at tallet er faldet over en hel uge. Det tyder på, at kurven er lige ved at vende, mener Allan Westh.

Men 60 personer er ret begrænset i forhold til de næsten 1.500, der er meldt ledige lige nu. Kan man med sikkerhed sige, at det er en udvikling, der vil fortsætte fremover?

– Nej, det kan man ikke. Der er stadig risiko for, at der er et af de store firmaer herovre, som stopper med at bruge ordningerne for lønkompensation, og så er der måske lige pludselig omkring 60 flere ledige, der stiller sig i køen, så det kan vi ikke med garanti sige. Men det er første gang i coronaperioden, at ledighedstallet er gået nedad i en hel uge, siger Allan Westh.

Optimisme i turisterhvervet

Ifølge arbejdsmarkedschefen er der, med den nyeste udmelding om, at tyskerne nu må komme som turister til øen, en vis optimisme i turisterhvervet og de afledte erhverv.

– Der bliver sendt et signal om, at det er i orden at komme til Bornholm og holde ferie. Det påvirker både danskere og tyskere. Det vi har hørt fra turismen på Bornholm er at man de seneste måneder løbende har modtaget afbestillinger på overnatninger hen over sommeren, fordi folk ikke har været klar over, om de har kunnet komme til øen. Det ændrer den her udmelding på. Nu begynder erhvervet at se nye bestillinger, og det er ikke noget, der er sket i hele den her periode ellers, så det er ganske positivt.

Desuden tyder meget på, at turistsæsonen bliver forlænget helt hen i efteråret på Bornholm i år. Og det kan have en gavnlig effekt på ledighedstallet.

– Normalt på det her tidspunkt ligger det reelle ledighedstal på omkring 250. I år ligger det det på omkring 1.500 ledige. Det er vores vurdering, at hvis man gør en stor indsats for at forlænge sæsonen, så vil man efter sommer kunne komme ned på måske omkring 500-600 ledige. Det er det, vi håber på. Jeg tror ikke, vi kan nå at indhente det fuldt ud, men der er sandsynlighed for at komme så langt ned, siger Allan Westh.

Men 500 ledige er stadig ret mange i forhold til det vi er vant til.

– Ja, det er rigtigt. At grænsen til Tyskland er åbnet gør, at mange af dem, der arbejder direkte i hotel- og restaurationsbranchen, kommer i jobs nu. Men der er også afledte erhverv i form af detailhandel og fødevarer, og spørgsmålet er, hvor meget det her når at have en effekt på de erhverv i år. Det er enormt svært at spå om. Og samtidig er der en hel del af de ledige, vi har lige nu, som kommer fra de store virksomheder, der lever af at eksportere til udlandet. Meget tyder på, at der kommer til at gå lang tid, før de kommer op i gear igen, fordi virksomhederne lever af at eksportere til de lande, der har været hårdest ramt af corona. Vi kommer nok ikke til at se, at de virksomheder kommer til at køre normalt igen før 2021, så derfor vil ledighedstallet stadig være højere i år, end det var sidste år, siger Allan Westh, og fortsætter:

– Det der kan redde noget, set ud fra et ledighedsperspektiv, er hvis vi kan forlænge turistsæsonen markant. Normalt når man kigger på ledighedskurven for Bornholm, ser man, at den falder kraftigt fra april og frem til september. Vi håber på, at man nu kan strække den sæsonen, så kurven ikke begynder at stige så kraftigt igen hen mod efteråret, men måske bliver mere gradvis helt hen til november i bedste fald.

Så selv hvis turistsæsonen nu kan få ledighedstallet til at falde ned på de 500-600 her hen over sommer, så er der altså risiko for, at det stiger igen til efteråret?

– Det vil det gøre. Normalt har vi de sidste par år ligget på omkring 1.000-1.200 ledige i vintersæsonen. Og det er netop også derfor, at vi ligger højt på ledigheden lige nu i forhold til resten af Danmark. Sådan er det altid på Bornholm. Så meget betyder turismeerhvervet for øen. Det er både vores akilleshæl, og omvendt er det måske også en fordel. Forstået på den måde, at turisterhvervet med lidt held, vil komme hurtigt igennem coronakrisen, da der forhåbentligtvis er flere danskere og tyskere, der vil vælge Bornholm i år, når man nu ikke kan komme sydpå siger Allan Westh.