Fundamentet til servicebygningen i Nyker står klar ved siden af busselyet på Nykers Gammeltorv. Foto: Jacob Jepsen

Hvor skal toilettet stå?

NYKER

Nykerboerne vil skam gerne have en servicebygning med toilet og andre servicefaciliteter til cykelturisterne. Men der har været forskellige meninger om placeringen af bygningen.

Kommunens første forslag var at placere servicebygningen i det lille anlæg ved svinget overfor kirken. Men det forslag kom der en indsigelse imod fra en beboer i nærheden, oplyser Jørgen Hammer, næstformand i Nyker Borgerforening.

Kommunen bad herefter borgerforeningen om forslag til en anden placering. Foreningen pegede på Gammeltorv, pladsen, hvor byens juletræ tidligere stod, ved busselyet overfor den tidligere brugs. Den placering gik kommunen videre med i en ny høringsrunde, men også her var der en indsigelse med et alternativt forslag. Man fastholdt dog placeringen på Gammeltorv med en lidt ændret placering, således at servicebygningen kommer til at stå tæt op ad busselyet.

– De to kommer til at klæde hinanden, fordi det stadig er BAT’s gamle farver, kommunen kører videre med – grønne bygninger med røde sternbrædder, siger Jørgen Hammer.

Fundamentet står klart, og en kranbil ventes snart at dukke op med bygningen.

– Der har været noget diskussion, men jeg synes, at kommunen har optrådt smidigt, lyttet til kritik, taget kontakt til de berørte og fundet en løsning. Det er ikke nogen skræmmende stor bygning, og det bliver et stort aktiv for cykelturismen. Vi hilser det meget velkomment, siger Jørgen Hammer.

Kommunen er i fuld gang med at opføre i alt 18 servicebygninger rundt omkring ved de bornholmske cykelveje.