Foto: Jens-Erik Larsen

Testresultater og data bliver sat ind for at forbedre Bornholms folkeskoler

Bornholms folkeskoler kommer fra det nye skoleår til at arbejde mere målrettet med at følge op på elevernes resultater ud fra data. De data skal skolerne bruge til at “forholde sig åbent, undersøgende, nysgerrigt og reflekterende til deres resultater og praksis”. De enkelte skoleledere er i dette skoleår blevet uddannet til det.

Det er en følge af, at skolernes kvalitetsrapport også i år viste, at Bornholms folkeskoler overordnet set halter efter skolerne i resten af landet, både målt på elevernes resultater og trivsel. Kommunalbestyrelsen tog torsdag aften rapporten endeligt til efterretning.

– På nogle områder er det gået i den rigtige retning, og på andre områder er det gået den anden vej. Man må bare sige, at det tager lang tid at vende en supertanker, sagde børne- og skoleudvalgets formand Morten Riis (EL).

Både hvad angår læring og trivsel er der ret store forskelle på de seks bornholmske folkeskoler. Paradisbakkeskolen i Nexø tager sig bedst ud i den nye rapport, mens Søndermarkskolen i Rønne er “på grænsen til at levere signifikant under forventet”. Eleverne i de bornholmske folkeskoler præsterer i gennemsnit under landsgennemsnittet i forhold til både karakterer ved afgangsprøven og ved de nationale test.

Skolechef Trine Schloss Pedersen kaldte det i marts “ikke acceptabelt, at skolens resultater er præget af så store udsving”. Samtidig annoncerede hun, at den mere systematiske og databaserede tilgang til at drive skole vil blive sat i søen fra august.