Foto: Jens-Erik Larsen

“Den mangler indhold”: Venstre kritiserer ny politik for Bornholms børn og unge

Bornholm har fået en officiel børne- og ungepolitik for bornholmere mellem 0 og 29 år. Men den mangler indhold, kritiserede Venstre, da kommunalbestyrelsen torsdag aften godkendte de i alt seks punkter, som den består af.

– Jeg tror ikke, at der er nogen, der kan være uenige i de mål, der bliver sat op. Vi har bare manglet nogle strategier, så man på forhånd vil vide, hvordan vi vil nå målene, sagde Maike Fiil (V).

– Målet er ikke at konkretisere det. Det er at komme med nogle pejlemærker, sagde modsat børne- og skoleudvalgets formand Morten Riis (EL).

Børne- og ungepolitikken er udarbejdet i samarbejde mellem regionskommunen og et bredt udsnit af de borgere, som politikken henvender sig til. Derfor er bornholmske børn og unge fra børnehave- til campusalderen blevet interviewet undervejs.

Det har handlet om at finde ud af, hvad Bornholms børn og unge selv mener, at det gode liv på Bornholm består af. Et borgermøde er det også blevet til.

Politikken fylder to sider og består af seks værdier: “En tryg base”, “Fællesskaber”, “Læring, sundhed og trivsel”, “Nysgerrighed, indflydelse og ansvar”, “Indsigt og udsyn” samt “Uddanelse og arbejde”. De er hver især foldet ud i nogle få konkrete udsagn, som Bornholm vil stræbe efter at leve op til for sine yngste borgere.

Borgermødet og samtalerne med de yngre bornholmere gav desuden kommunen en række ideer til konkrete indsatser. Nogle af dem vil nu blive brugt, når kommunens forskellige centre skal udmønte børne- og ungepolitikken i handleplaner og strategier.

– Vi kan se frem til, at børn- og ungepolitikken udvikler sig til en strategi. I børne- og ungepolitikken fastsætter vi sådan set bare nogle mål, sagde Morten Riis (EL).