Foto: Berit Hvassum

Forsyningsselskaber fortsætter strid: RVV betaler kun 60 procent hos Beof

FJERNVARME

Regningerne, som de seneste dage er dumpet ned i rønneboernes fysiske eller digitale postkasser, tydeliggør konsekvenserne af mange måneders debat om fjernvarmen: Nu kan de stigende varmepriser mærkes.

Satsen for en gigajoule varme eksklusiv moms (sådan angives prisen på regningerne) er steget fra 106 til 185,1 kroner. Rønne Vand og Varmes (RVV) nye priser trådte i kraft 1. marts, mens RVV, som køber det meste af varmen fra Bornholms Energi og Forsyning (Beof), siden årsskiftet har skullet betale en langt højere pris for varmen end i 2019.

Når der står “har skullet betale” og ikke “har betalt”, skyldes det, at RVV har undladt at betale det fulde beløb, som Beofs datterselskab Bornholms El-produktion hver måned fakturerer.

Beof-koncernens direktør, Rasmus Sielemann Christensen, studser over, at RVV hæver priserne hos deres kunder samtidig med, at de tilbageholder penge, som Beof opkræver.

“Rønne Varme har lige meddelt os, at de har anlagt endnu en sag, den femte i rækken. Samtidig har vi fået at vide, at Rønne Varme, på trods af de lige har hævet priserne overfor deres kunder meget voldsomt, fremover ikke vil betale de regninger, vi fremsender. Det blev ellers fortalt meget tydeligt, at de priser, vi helt efter reglerne i varmeforsyningsloven fremsendte, var skyld i denne meget store forhøjelse. Det, synes jeg, er ærgerligt, fordi det på ingen måde er med til at fremme en løsning og kun er med til at forlænge sagens gang yderligere,” skriver Rasmus Sielemann Christensen i en mail til Bornholms Tidende.

Betaler 60 procent

RVV’s direktør Erik Steen Andersen bekræfter, at det forbrugerejede selskab har valgt at tilbageholde penge, og han har delt følgebrevet, som hver måned sendes til Beof, med Bornholms Tidende.

Heri forklares det, at RVV ikke indregner afskrivninger fra ombygningen af blok 6, og at man sammenholder opkrævningen med, hvad varmen plejede at koste, da Beof inden ombygningen hovedsageligt brugte kul som brændsel på kraftværket.

– Vi betaler stort set det nu, som vi skulle have betalt, hvis de havde holdt hænderne i lommen og ikke havde bygget om, siger Erik Steen Andersen, RVV.

RVV har opgjort før-prisen til 98,01 kroner per gigajoule, skriver selskabet i brevet til Bornholms El-produktion (BEP).

Det skal sammenlignes med, at BEP i gennemsnit over et helt år sælger varmen til godt 114 kroner per gigajoule. Dertil kommer et tillæg på yderligere 50 kroner per gigajoule, som BEP opkræver som underdækning for at dække de seneste års underskud, og som RVV også afviser at betale.

Det vil sige, at RVV sammenlagt betaler knap 60 procent af det fakturerede beløb. Idet RVV i år forventer at købe 402.000 gigajoule varme af BEP, svarer den tilbageholdte betaling til mere end 26 millioner kroner.

Opkræver seneste års tab

BEP oparbejdede et tab på over 40 millioner kroner i 2017-19, mens den eksisterende varmeaftale, som voldgiftsretten sidste år stadfæstede, stadig gjaldt.

– Forsyningstilsynet har sagt, at de nu vil komme med en hel afgørelse. Der vil vi vente og se, hvad de siger. Det strider mod alt, hvad vi overhovedet kan føle og tænke, at man kan tabe en voldgiftssag så klart og bagefter opkræve pengene alligevel, siger Erik Steen Andersen om underdækningen.

Forskellen mellem de 98 kroner og den aktuelle gigajoulepris, som Beof opkræver, altså cirka 164 kroner, har RVV desuden defineret som erstatningskravet i den voldgiftssag, som selskabet har indledt mod sin primære varmeleverandør.

Ud over erstatningskravet stiller RVV i følgebrevet også krav om, at cirka en femtedel af beløb, som selskabet betaler Beof, skal tilbageføres. Grunden til dette krav er, at rådgivere fra konsulentfirmaet BDO på RVV’s vegne har beregnet, at BEP’s salgspris for varmen burde være 78 kroner per gigajoule, når man fordeler omkostningerne mellem el- og varmeproduktion, sådan som RVV mener, at praksis burde være. I regneeksemplet betaler RVV kun 23 procent af afskrivningen på blok 6 som i den tidligere kontrakt.

En produktionspris på 78 kroner per gigajoule svarer samtidig til, hvad RVV mener at kunne producere varmen til, hvis de kunne få lov til at opføre eget træflisfyret varmeværk med udpræget brug af varmepumper og overskudsvarme fra industrien.

 

 

Sådan skriver RVV i følgebrevet

Vores advokat har ved brev af 13. november 2019 som bekendt varslet, at der vil blive rejst erstatningskrav over for Bornholms El-Produktion A/S (BEP), såfremt der indregnes afskrivninger vedrørende blok 6 i varmeprisen efter 1. januar 2020, eller såfremt BEPs ensidige beslutning om ombygning af blok 6, og dermed misligholdelse af Varmeaftalen af 2002, medfører en højere varmepris for Rønne Varme end inden ombygning.

Erstatningskravet kan på løbende basis opgøres som forskellen på den kulbaserede varmepris opgjort under de gældende forudsætninger inden ombygning og den pris, som BEP indtil videre har valgt at opkræve for 2020.

Den kulbaserede pris opgjort under de gældende forudsætninger inden ombygning har Rønne Varme tidligere opgjort til 98,01 kr./GJ som et gennemsnit over året. (…)