Tinghuset Restsal på Store Torv. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen.

Mand stjal kammerats bil og kørte galt i påvirket tilstand

Det endte som en beslutning med uforudsete konsekvenser, da en på det tidspunkt 30-årig mand fra Østerlars den 15. januar tog en kammerats bilnøgler uden at spørge og kørte til Rønne i kammeratens bil. I Rønne deltog han i en sammenkomst hos en anden kammerat, inden han kørte videre for til sidst at køre galt på Ellebyvej i Nyker, hvor han blev hentet af politiet, der kørte ham på hospitalet for at få taget en blodprøve.

Onsdag blev han ved Retten på Bornholm dømt for seks forhold, som alle var foregået i løbet af de cirka 12 timer, der var gået fra biltyveriet i Østerlars til ulykken i Nyker.

Det var anden gang, manden fra Østerlars var i retten i forbindelse med samme sag. Den var tidligere forsøgt gennemført som en tilståelsessag, men han kunne efter eget udsagn ikke huske, hvad der var sket, fordi han havde fået noget at drikke hos kammeraten i Rønne. Derfor var det op til anklagemyndigheden ved anklagefuldmægtig Anne Moe at føre bevis for, at hændelsesforløbet var, som det var beskrevet i anklageskriftet.

To vidner på Haslevej

Første punkt handlede om brugstyveri af en personbil på en adresse i Østerlars. Det forhold erkendte den tiltalte, som forklarede, at han havde han havde taget nøglerne til en kammerats bil uden at have fået lov. Han vidste, hvor nøglerne lå, fordi han havde hjulpet kammeraten med at istandsætte dennes hus.

De resterende fem forhold nægtede han sig skyldig i med henvisning til, at han ikke kunne huske, hvad der var sket.

Tre af forholdene drejede sig om et færdselsuheld på Haslevej i Rønne samme aften klokken 22.45. Ifølge anklageskriftet havde han kørt bil i spirituspåvirket tilstand og under påvirkning af euforiserende stoffer, og derudover var han kørt fra uheldsstedet.

Anklager Anne Moe havde indkaldt to vidner, som begge havde overværet det, der var sket på Haslevej. Det første vidne fortalte, at hun havde hørt en bil bremse op og derefter et højt brag. Da hun kiggede i retning af lyden, så hun en bil holdende på tværs af fortovet, hvilket fik hende til at ringe til politiet. Inden hun nåede at ringe, var bilen dog kørt videre. Adspurgt af anklageren fortalte hun, at bilen var rød, og at der var tale om en såkaldt hatchback. Hun så en personformet skygge i bilen, men kunne ikke se vedkommende. Ifølge hendes erindring var bilen gået i stå i forbindelse med uheldet, så føreren genstartede motoren og kørte videre mod nord ad Haslevej. Da hun bagefter gik hen til ulykkesstedet, så hun noget glas fra en baglygte, forklarede hun.

Det andet vidne var en genbo til ulykkesstedet, som var på vej i seng, da han hørte det samme som det første vidne. Fra soveværelsesvinduet er der udsigt til ulykkesstedet, og derfra kunne han se, at bilen havde strejfet et vejtræ, havde påkørt og bøjet nogle metalbuer samt ramt en mur. Han så også bilen holde stille, inden den et halvt til et helt minut senere fortsatte ad Haslevej. Næste morgen kiggede han nærmere på ulykkesstedet og konstarerede, at der var sket skader på muren, samt at der lå resten fra en baglygte. Da ringede han til politiet.

For høj promille

Vidne nummer tre var indkaldt for at fortælle om de to sidste forhold i anklageskriftet, som begge havde forbindelse til ulykken på Ellebyvej i Nyker og drejede sig om henholdsvis spirituskørsel og kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer.

Det tredje vidne fortalte, at han ved 23.15-tiden havde siddet sammen med sin kæreste og en kammerat, da det pludselig bankede på døren. Da det bankede igen, kiggede han ud og så, at der stod en person ude i gården. Manden blødeter fra hovedet og bad om hjælp. Han bad samtidig om, at der ikke blev ringet efter politiet. De to gik sammen rundt om et hjørne, og vidnet kunne se, at der lå en bil på taget. Samtidig ringede hans kæreste til politiet og gav telefonen videre til ham. Mens han talte med politiet, prøvede han at overbevise den blødende mand om, at det ikke var politiet, der var i telefonen, og han bad af samme grund politiet om at slukke for sirener og blinklys, så de ikke blev opdaget. Adspurgt af anklageren fortalte vidnet, at han ikke havde set manden drikke en øl eller ryge en joint, mens politiet var på vej. Han identificerede desuden manden som den tiltalte

Efter vidneforklaringerne gennemgik Anne Moe sagens dokumenter, som blandt andet indeholdt resultatet af blodprøven samt gerningsstedsundersøgelser. Blodprøven viste en promille på 1,78 samt et for højt indehold af det bevidshedspåvirkende stof THC. Gerningsstedsundersøgelserne viste blandt andet, at den forulykkede bil manglede en baglygte, og at den fundne baglygte på Haslevej passede til bilmodellen. Der var også et dokument fra Kriminalforsorgen, som vurderede, at manden har et behandlingskrævende misbrug af euforiserende stoffer.

Et eller to forløb

I forbindelse med sin procedure argumenterede Anne Moe for, at hændelsen på Haslevej og hændelsen på Ellebyvej skulle opfattes som to separate kørselsforløb. Det havde indflydelse på den strafudmåling, hun gik efter, blandt andet perioden for frakendelse af kørekortet.

Samlet set argumenterede hun for ikke under to måneders betinget fængsel, to klip i kørekortet, bøder for i alt 11.000 kroner og fem års ubetinget frakendelse af kørekortet.

Forsvarer Bjarne Olesen mente til gengæld, at der var tale om et enkelt kørselsforløb, og argumenterede derfor for betinget fængsel i størrelsesorden 20 dage samt ét klip i kørekortet, tre års frakendelse og en bødestraf, som tog hensyn til den tiltaltes aktuelle økonomiske situation.

Dommer Henriette Frölich og de to domsmænd vendte efter votering tilbage med en dom, som lå tæt på det, anklageren havde argumenteret for, ikke mindst fordi retten også opfattede det som to kørselsforløb: 60 dagens betinget fængsel, 80 timers samfundstjeneste inden for et halvt år, et års prøvetid, behandling i et år for misbrug af euforiserende stoffer, 8.000 kroner i bøde og fem års ubetinget frakendelse af kørekortet. Derudover skal den dømte betale sagens omkostninger.

Efter en kort samtale med sin forsvarer modtog den 31-årige mand sin dom.