Det er i dette område i Rønne Syd, kommunen ønsker at etablere et nyt boligområde. Illustration: Christina Skovmose

Kommunen beder om ideer til Rønne Syd

Stigende efterspørgsel efter byggemuligheder i Rønne Syd har fået regionskommunen til at sætte gang i planlægningen af et nyt boligområde på ydersiden af de eksisterende løkker ved Strandvejen og Fredensborgvej. I den forbindelse efterlyser kommunen ideer og forslag fra offentligheden.

I kommuneplanen er området udlagt til byudviklingsområde med anvendelse til helårsboligformål, men der er brug for et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan, før der kan bygges boliger i området. I sin nuværende form indeholder kommuneplanens rammer ikke den nødvendige entydighed.

Eventuelle ideer og forslag skal sendes til kommunen senest mandag den 8. juni, fremgår det af kommunens hjemmeside.