Ejeren af Klemens Kro, Michael Rylander Christensen, fortæller om, hvorfor der ikke sker så meget på kroen.

Klemens Kro taber retssag: Retten frifinder kommunen og forsyningen for ansvar for vandskade

Den fire år gamle sag om vandskade på Klemens Kro er nu endelig afgjort i byretten. Retten kunne mandag meddele Michael Rylander Christensen fra KM-Ejendomme, der ejer kroen i Klemensker, at dommeren har frifundet Bornholms Regionskommune og Bornholms Energi & Forsyning (Beof) for culpaansvar i den sag, som Michael Rylander Christensen har kørt mod det offentlige frem til 30. april i år. Sagen drejer sig om et fjernvarmerør, under Simblegårdsvej, der sprang læk lige ud for kroen. Skaden blev opdaget den 26. september 2016.

Det varme vand, der er strømmet ind under kroen, har ødelagt gulve og vægge, især i ejendommens festsale. Michael Rylander Christensen mente derfor, at skaden var forsyningens og kommunens ansvar. Forsyningen mente derimod, at man ikke kunne gøres ansvarlig, da skaden skulle være forsaget af en ukendt trejdepart, og derfor kom det til en retssag. Sagen blev i første omgang afgjort ved en deldom i maj 2018, hvor retten frikendte forsyningen og kommunen fra et objektivt ansvar, og derfor var KM-ejendomme henvist til at bevise, at det offentlige bærer et såkaldt culpa-ansvar i resten af retssagen – altså at forsyningen skulle have et ansvar i forhold til drift, materialesvigt eller kontrolsvigt. Det er det ansvar, som retten nu altså mener, at de offentlige ikke har. Og det er en dom, som Michael Rylander Christensen ikke er tilfreds med.

– Vi synes, at dommerens beslutning er forkert. Beslutningen er foretaget på grundlag af vidneudsagn og vurderinger, som forsyningen selv er kommet med, og det er derfor, de bliver frikendt for ansvaret for det her. Jeg mener, at alt vores bevismateriale, og hvad vi ellers er kommet med, er totalt tilsidesat. Det synes jeg, er meget forkert, siger Michael Rylander Christensen.

– Jeg hader uretfærdighed og vil kæmpe imod, så længe det kræver. De får ikke lov til at slippe så let.

Michael Rylander Christensen, ejer af Klemens Kro.

Han har med KM-Ejendomme erfaringer med investeringer i de tidligere Østlande, og han ser klare paraleller mellem den måde det offentlige der, og på den måde det offentlige på Bornholm agerer på.

– Det er måske hårdt at sige, men jeg tror, der her er tale om, at det offentlige beskytter sine egne interesser. De, vi har snakket med synes også, dommen er mærkværdig. Derfor er vi også sikre på, at vi vil anke den til landsretten, siger han.

Omkostninger for 1,5 mio. kroner

I dommen ligger, at KM-ejendomme skal betale sagens omkostninger. Det drejer sig om henholdsvis 159.000 kroner for Beofs omkostninger og 143.000 for Bornholms Regionskommune. Derudover har KM-ejendomme selv udgifter til sagførelse for 250.000 kroner. Med moms ender Michael Rylander Christensen altså med at skulle betale 600.000 kroner for sagen ind til videre. I retssagen har KM-ejendomme fået vurderet skaderne på kroen til at koste 700.000 kroner i udbedringer, hvilket de har søgt erstatning for, så de endelige skadesomkostninger kommer inklusive driftstab for Michael Rylander Christensen til at koste i omegnen af 1,5 mio. kroner. Sagen er imidlertid ikke slut for Michael Rylander Christensen. Næste skridt bliver at anke dommen til landsretten. Det vil gøre sagsomkostningerne endnu dyrere, men Michael Rylander Christensen tror på, at han nok skal vinde sagen i sidste ende.

– Jeg har ikke nogen formodning om, at vi vil tabe sagen hele vejen igennem. Rent objektivt ligger rørene, det drejer sig om ikke på vores grund, men under kommunens vej, så hvorfor skal vi stå til ansvar for noget, som vi ikke har nogen som helst inflydelse på – eller kan gøre noget ved? Jeg synes, det er besynderligt at man som offentlig myndighed på den måde kan slippe for ansvar, og derfor kører vi sagen videre, siger Michael Rylander Christensen.

Han vil han ikke stille sig tilfreds, før han får ret, fortæller han.

– Jeg hader uretfærdighed og vil kæmpe imod, så længe det kræver. De får ikke lov til at slippe så let. For mig er det også principielt. Man skal ikke som stor offentlig virksomhed have mulighed for at ødelægge andre menneskers ejendom, og så stikke af fra ansvaret. Det kan godt afskrække rigtig mange mennesker, hvis man som menig mand vil køre sag mod det offentlige, for man ved på forhånd, at det bliver både svært og dyrt. Det offentlige har rigtig mange ressourcer til det her, og kommunen og forsyningen har derfor en fælles interesse i at hjælpe hinanden. Vi vil vise, at det uanset hvor dyrt det må blive, kan lade sig gøre at vinde i sådan en sag her, siger Michael Rylander Christensen.

Hilser dommen velkommen

Klaus Vesløv, der er kommunikationschef hos Bornholms Energi & Forsyning hilser dommen velkommen. Han erkender, at det har været en lang og ærgerlig sag, men er glad for, at den nu kan bringes til en foreløbig afslutning.

– Vi er tilfredse med dommen og noterer os, at domstolen to gange i træk nu har frifundet os fra de anklager, der har været om vores ansvar i den her sag. Det er noget, vi har ment hele tiden, så vi er tilfredse med, at vi nu forhåbentlig er kommet til et punktum i sagen, siger han.

– Det har været en ærgerlig sag for alle parter, men det ændrer ikke på den præmis, at vi ikke kan holdes ansvarlige for noget, som en tredjemand gør på vores rør. Så nu hilser vi det, der forhåbentlig er afslutningen på den her sag velkommen siger Klaus Vesløv.