Arkivfoto: Berit Hvassum

Kørte katte ud i skoven: 50-årig dømt for uansvarlig behandling af dyr

En 50-årig mand er kendt skyldig i kattesagen fra Rønne. Straffen er en bøde på 10.000 kroner, har byretten afgjort.

Manden var tiltalt for at have overtrådt dyreværnslovens paragraf 28 stk. 2, der handler om “grovere uansvarlig behandling af dyr”. Under retsmødet i sidste uge argumenterede anklager Anne Moe for, at straffen skulle være en bøde på 40.000 kroner. Beløbet var beregnet ud fra et princip om, at første kat giver en bøde på 10.000 kroner, mens bøden halveres for de resterende seks.

Manden er dømt med henvisning til paragraf 1 i dyreværnsloven, der fastslår, at “dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.”

Anklagemyndigheden havde tiltalt den 50-årige mand efter yderligere to paragraffer, der begge omhandler behandling af dyr og dyrenes adgang til foder, drikke og hvilesteder. Dommeren frifandt den tiltalte for disse anklagepunkter, da mandens kortvarige håndtering af kattene ikke kan anses for at have dyrehold, oplyser retten.

Havde erkendt gerning

Manden havde på forhånd erkendt at have indfanget syv katte og sat dem løs i Almindingen og ved Rø Plantage, men nægtede sig skyldig i tiltalen om, at hans handlinger kunne kategoriseres “groft uforsvarlig behandling af kattene med risiko for at udvikle sig til groft uansvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling”, som der stod i anklageskriftet.

I retten såede han tvivl om, hvorvidt der var mere end én tamkat i blandt de syv indfangne dyr.

Kattenes ejerforhold eller skæbne i skoven var ikke en del af anklagemyndighedens bevisførsel. Én tamkat blev fundet nær Østermarie efter at have opholdt seks uger i naturen, og katten kom derefter hjem til Rønne og sine ejere. De syv katte blev fanget i en mårfælde over en uge i februar/marts 2019.