Der er glæde på Svanekegaarden over, at kulturcentret må åbne igen, men også rigtig mange spørgsmål, siger administrator Mie Hjort. Foto: Jens-Erik Larsen

‘Endelig må vi åbne – men kan vi?’

Kulturministeriets "Retningslinjer for genåbning af kulturproduktioner og kulturarrangementer med siddende publikum" stiller meget detaljerede krav til kulturinstitutionerne.

Blandt andet at hver andet sæde skal være tomt, eller at der skal sikres en meters afstand mellem publikum målt fra midten af sædet. Familie eller andre, der i forvejen har tæt kontakt, må sidde tættere. Der må maksimalt være en teatergænger per to kvadratmeter gulvareal i salen, og der skal være minimum to meter fra publikum til de optrædende på scenen.

Kun halvdelen af det publikum, der er plads til, vil Svanekegaarden kunne lukke ind med de nye retningslinjer fra Kulturministeriet.

Retningslinjerne om hvordan genåbning af kulturlivet må foregå, kom ud fredag.

– Vi har plads til 88 i vores teatersal og løseligt beregnet ud fra de nye retningslinjer, vil vi kunne få plads til omkring 40, siger Mie Hjort, administrator på Svanekegaarden.

Retningslinjerne kom endelig ud sent fredag samtidig med, at politikerne onsdag aften udvidede den såkaldte fase to af genåbningen, og dermed gør det muligt for Svanekegaarden igen at åbne for teater og koncerter.

– Det er umiddelbart positivt, men spørgsmålet er, om vi kan, og hvordan vi gør det, siger Mie Hjort.

Mange krav på få kvadratmeter

Kulturministeriets “Retningslinjer for genåbning af kulturproduktioner og kulturarrangementer med siddende publikum” stiller meget detaljerede krav til kulturinstitutionerne.

Blandt andet at hver andet sæde skal være tomt, eller at der skal sikres en meters afstand mellem publikum målt fra midten af sædet. Familie eller andre, der i forvejen har tæt kontakt, må sidde tættere. Der må maksimalt være en teatergænger per to kvadratmeter gulvareal i salen, og der skal være minimum to meter fra publikum til de optrædende på scenen.

Udenfor selve teatersalen er der også krav om, at der maksimalt må være en person per fire kvadratmeter gulvareal (inklusiv personale) og foyer og lignende skal indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand på minimum en meter mellem hver person.

Teatret har selv ansvar for at søge for, at publikum kan holde afstand, og at der ikke opstår flaskehalse ved eksempelvis billetkøb og bar.

– Udover at det vil begrænse antallet af mennesker, vi kan have til en forestilling, så skal de jo også ind, og det kommer nok til at kræve en meget lang kø uden for døren, for når folk kommer ind, skal de jo også i garderoben og i baren, inden de kan gå ind i salen, så det kan blive meget omstændeligt, forudser Mie Hjort.

Kan ramme økonomien

Hvis Svanekegaarden kan få hele logistikken til at gå op, melder det næste spørgsmål sig:

– Kan vi så sælge billetter, for vil folk komme i teateret eller til koncert på denne måde?

Oven i alt dette kan teater-, musik- og udstillingsstedet have endnu et problem.

– Vi ved endnu ikke, om alle de kontrakter, vi har, træder i kraft igen, hvis vi genåbner. Pt. er alle kontrakter suspenderet som force majeure på grund af covid-19, og dermed faldt alle kontrakterne væk, forklarer Mie Hjort.

Hun ved på nuværende tidspunkt ikke, om kontrakterne træder i kraft igen, når regeringen har åbnet for kulturlivet. Det kan give store problemer, hvis Svanekegaarden må aflyse økonomisk urentable koncerter.

– Vi skal nu undersøge, om kontrakterne gælder, og vi skal regne og tælle og sammen med vores bestyrelse beslutte, hvad vi gør. Der er ikke noget, vi hellere vil end genåbne, men at vi nu må, det er ikke bare guld og grønne skove.

Endnu et problem er to masterclasses i opera og musical, som Svanekegaarden har på progammet i juli måned. Opera Master Class 13.-17. juli og Musical Master Class 6.-10. juli.

– Vi ved ikke, om vi kan holde dem, fordi kunstnerne kommer fra Sverige, og vi ved ikke, om det er et “anerkendelsesværdigt formål” at indrejse i Danmark for at undervise, forklarer Mie Hjort.

Kan afvikle med underskud

Svanekegaarden har aflyst alle koncerter frem til 20. juni. Første programsatte koncert lige nu er en jazzkoncert den 25. juni med Jacob Artved Quartet.

– Men da tre af kvartettens fire medlemmer er amerikanere, ved vi ikke, om de kan komme. Det skal vi først undersøge, siger Mie Hjort.

Vil I åbne for koncerter og teaterforestillinger med et publikum på kun 40 personer?

– Jeg tror, vi trænger til det, så vi kan mærke, at der er noget positivitet et eller andet sted. Umiddelbart er det jo positivt, at vi må genåbne. Spørgsmålet er bare, hvordan vi gør, for selvfølgelig vil vi gerne åbne, siger Mie Hjort.

Vil 40 personer ikke give underskud?

– Jo, men vi er ikke sat i verden for at give overskud. Vi skal ikke samle til bunke, men det skal løbe rundt, så det er en afvejning af, hvor stort et underskud, vi vil tage.

Det ligger dog fast, at Svanekegaarden åbner Den Censurerede Forårsudstilling den 14. juni.