Der er flere steder på Bornholm, hvor man er i gang med at genetablere nedgravede vandløb. Her er det vandløbet i Præstemose ved Klemensker, der indtil sidste år lå nedgravet i et rør. Arkivfoto: Laust Jordal

Rørledning skal blive til 103 meter langt vandløb

Et restaureringsprojekt der skal genetablere den øvre del af Samsing Å kræver ikke en miljøvurdering. Det skriver Center for Natur, Miljø og Fritid på Bornholms Regionskommunes hjemmeside. Projektet er en del af en større plan for genetablering af Samsing Å, og har været på tegnebrættet siden 2014.

Åen har sit udspring i Torpe Bakker nær Klemensker, løber mod sydvest og løber til Bagge Å.

Restaureringen har været på tegnebrættet siden 2014 og har ved den øvre del af åen til formål at skabe en naturmæssig forbindelse mellem skovområder øst og vest for en nu rørlagt strækning ved Marevad Bro. Rørledningen løber 70 meter,  og vil når projektet er fuldført i stedet få lov til at slynge sig hen over marken som et 103 meter langt vandløb.

Bornholms Regionskommune har i en screening af projektet besluttet, at det ikke vil give væsentlige negative miljøpåvirkninger, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse – den såkaldte VVM-pligt. Screeningafgørelsen blev offentligtgjort 15. maj. Det er nu muligt for klageberettigede at indgive klage over den beslutning. Det kan for eksempel være, hvis man har en retlig interesse i sagen, eller er en landsdækkende forening eller organisation, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø. Klagen skal være indsendt til kommunen senest fredag d. 12. maj.

Restauringsprojektet er planlagt til at finde sted i august i år.