Søren Danig har for nylig renoveret M/S Thor for i omegnen af en halv million kroner, men skibet ligger fortsat stille på grund af forsamlingsforbuddet. Bornholms Politi opfatter nemlig sejlads med M/S Thor som turistsejlads, og derfor risikerer Søren Danig en bøde, hvis han sejler med flere end 10 passagerer. Foto: Jens-Erik Larsen

M/S Thor ligger stille, mens samfundet åbner igen: Jeg føler mig til grin

Selvom samfundet begynder at åbne igen, ligger det gamle træskib M/S Thor fortsat stille i Gudhjem Havn. Ejeren af Lehnsgaard Rederi, der ejer skibet, Søren Danig fortæller, at Bornholms Politi fastholder forbuddet mod hans rutesejlads, fordi de betegner sejladsen mellem Gudhjem og Helligdomsklipperne som et arrangement. Søren Danig risikerer derfor en bøde, hvis han sejler med passagerer på M/S Thor, før forsamlingsantallet hæves til mere end 10 personer.

– Jeg har sagt til politiet, at jeg ikke er enig med dem. Jeg anerkender simpelthen ikke, at det er et arrangement. Det er rutesejlads og ikke et arrangement. Men de siger, jeg får en bøde, hvis jeg sejler, og jeg har ikke råd til at prøve, siger Søren Danig.

Han er frustreret over politiets definition af hans virksomhed. Og så er han frustreret over at se mange andre virksomheder i oplevelsesøkonomien begynde at åbne uden selv at kunne gøre det.

– Jeg føler mig efterhånden ret meget til grin. Alt andet begynder at åbne, teatre, biografer og så videre, men jeg kan ikke sejle uden at risikere at få en bøde. Det, der generer mig mest ved det her, er, at jeg ikke mener, det er på et juridisk korrekt grundlag. Men jeg har ikke råd til at få en bøde eller føre en retsag mod politiet, så det eneste, jeg kan gøre, er at væbne mig med tålmodighed, siger Søren Danig.

Politiet definerer sejladsen med M/S Thor som et arrangement, hvor forsamlingsforbuddet på over ti personer gælder, men det gør Søren Danig ikke, og han har forsøgt at finde et helt præcist svar i lovgivningen ved at henvende sig til forskellige styrelser.

Politiet holder fast

I sin søgen efter svar er Søren Danig blevet præsenteret for en bekendtgørelse om forbud mod landgang for krydstogtskibe, som Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt. Her fremgår det, at passagerer og besætningsmedlemmer om bord på krydtogtsskibe samt andre skibe, der er indrettet til mere end 100 passagerer, som lægger til i danske havne, ikke må få adgang til land. Men i bekendtgørelsens stk. 3 står der også, at forbuddet ikke omfatter skibe på en fast rute, hvor der regelmæssigt er ankomst og afgang i en dansk havn. På politiets egen hjemmeside står der, at “almindelig brug af kollektive transportmidler (tog, busser, fly, færger mv.)” ikke er omfattet forsamlingsforbuddet. Det er den del, der gør, at Søren Danig mener, politiet tager fejl i sagen om M/S Thor.

– Jeg mener jo, jeg sejler en fast rutesejlads mellem Gudhjem og Helligdomsklipperne, men politiet mener, at hver sejlads med Thor er et arrangement. Jeg mener ikke, der er tale om et arrangement her, siger Søren Danig.

Bornholms Politi fortæller til Bornholms Tidende, at de har talt med Søren Danig og vejledt ham om, hvilke regler han skal overholde.

– Det er ikke vores vurdering, at folk bruger hans båd som transportmiddel til at komme fra a til b. Hans båd er en turistbåd, og den er derfor ikke omfattet af reglerne for den kollektive trafik. Han må gerne sejle, men ikke med over 10 personer, da sejlads af hans type er omfattet af forsamlingsforbuddet, som stadig gælder for forsamlinger på over 10 personer, siger administrationschef hos Bornholms Politi Martin Preisz Gravesen.

 

Sagen om M/S Thor

Den 8. april forsøgte Søren Danig første gang at få klarhed over, om han kunne sejle med passagerer på M/S Thor. Han ringede til blandt andet Søfartsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, men blev henvist til Bornholms Politi. Vagthavende i Rønne forbød Søren Danig at sejle med passagerer, da politiet vurderer, at sejlads med M/S Thor er turistsejlads og dermed omfattet af forsamlingsforbuddet.

I bekendtgørelse 352 om forbud mod landgang for krydstogtskibe fra Sundheds- og Ældreministeriet fremgår det, at passagerer og besætningsmedlemmer om bord på krydtogtsskibe samt andre skibe, der er indrettet til mere end 100 passagerer, som lægger til i danske havne, ikke må få adgang til land. I bekendtgørelsens stk. 3 står der dog, at forbuddet ikke omfatter skibe på en fast rute, hvor der regelmæssigt er ankomst og afgang i en dansk havn.

På politiets egen hjemmeside står der i forhold til forsamlingsforbuddets gyldighed i det offentlige rum: “at almindelig brug af kollektive transportmidler (tog, busser, fly, færger m.v.) og almindelig tilstedeværelse på arbejdspladser ikke er omfattet”.

Da Søren Danig mener, at M/S Thor sejler rutesejlads, er han uenig i politiets forbud. 12. maj bad han om at få hævet forbuddet.

Bornholms Politi vurderer fortsat, at sejlads med M/S Thor er turistsejlads og derfor ikke er omfattet af reglerne for kollektiv trafik.

De fastholder, at Søren Danig kun må sejle med under 10 personer af gangen frem til 8. juni som følge af forsamlingsforbuddet.

Det er dog stadig tilladt at bruge M/S Thor til sejlads i forbindelse med spredning af en afdøds aske over åbent hav, da det er lovligt at afholde begravelser og bisættelser uden begrænsning på 10 personer.

 

Han medgiver, at det kan være uklart, hvordan man skal forholde sig, når man har sejlads af M/S Thors type.

– I øjeblikket er der mange uopklarede ting, så man lægger et skøn og en vurdering. Vi har bragt spørgsmålet om sejlads af denne type op til vores øverste ledelse i Rigspolitiet, som har bragt det op til Justitsministeriet. Der er ikke kommet andre retningslinjer, så et godt råd er at vente til forsamlingsforbuddet lempes, siger Martin Preisz Gravesen.

Mister omsætning

Normalt sejler M/S Thor fra april måned frem til oktober, men i år har der ikke været almindelig sejlads med passagerer i april og maj måned. Det har selvsagt økonomiske konsekvenser for Søren Danigs virksomhed.

– Det har stor betydning for selskabet. Det er omkring 20 procent af årsomsætningen, der ryger nu, mens vi ligger stille, fortæller han.

Maj og april er ikke de måneder, hvor han normalt plejer at have størst indtjening, men han er vant til at have en indtjening, der kan dække de almindelige driftsomkostninger. Desuden har Søren Danig brugt penge på markedsføring, som han heller ikke kan tjene ind i øjeblikket.