Peer Koefoed Andersen. Arkivfoto: Allan Rieck

Musikhuzets leder om genåbning: Vi er ét stort spørgsmålstegn

Kulturministeriet har offentliggjort retningslinjer for genåbningen af diverse kulturinstitutioner, deriblandt for “teatre, koncerter og biografer mv. med siddende publikum”.

Men i Musikhuzet i Rønne gør det ikke den kunstneriske leder Peer Koefoed Andersen særlig meget klogere på, hvordan spillestedet nu er stillet.

Vi håber, vi på
et tidspunkt får et
ensartet svar retur.
Peer Koefoed Andersen,
kunstnerisk leder

– Vi har kigget på retningslinjerne, og vi er ét stort spørgsmålstegn, siger han.

– For der står noget ét sted og noget andet andre steder. Så vores brancheforening, Dansk Live, er simpelthen ved at finde ud af, hvad der er op og ned på det.

Men nu står der noget på Kulturministeriet hjemmeside (se længere nede i artiklen, red.) – er det ikke, der er gældende for jer?

– Dansk Live har kigget på det, og de mener, der er modstridende udmeldinger. For ifølge Statsministeriet er diskoteker, spillesteder og natteliv undtaget, så nu går vi og håber og gætter og venter lidt på, hvad der sker.

Uanset hvad, har Musikhuzet allerede flyttet hovedparten af sine arrangementer, oplyser han.

– Og selv, hvis vi kunne slippe igennem nåleøjet, ser det ud, som om vores kapacitet vil være så lille, hvis vi skal overholde reglerne om afstand og så videre, at vi kommer i det dilemma, at vi ikke kan lukke tilstrækkeligt med folk ind til, at det giver mening, siger Peer Koefoed Andersen og tilføjer:

– Vi er allerede blevet kontaktet af både musikere og publikum, og vi ville rigtig gerne svare, men der nok også gået en smule weekend i systemerne. Vi håber, vi på et tidspunkt får et ensartet svar retur. Vi har jo haft overvejelser om en udendørs koncert med TV-2 for et siddende publikum eksempelvis, men der er mange spørgsmål, der skal besvares først.

Retningslinjerne

 

Fra Statsministeriet “Aftale om yderligere genåbning i fase 2”:

Dette indebærer, at alt, der tidligere har været lukket, kan åbne under sundhedsmæssigt forsvarlige retningslinjer, bortset fra følgende:
• Indendørs idræts- og foreningsliv, som ikke allerede er omfattet af åbning samt indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv. Partierne er enige om, at disse aktiviteter, gennemgås af sundhedsmyndighederne med henblik på, at partierne forud for og i forbindelse med overgangen til fase 3, aftaler en samlet genåbningsplan for disse aktiviteter.
• Diskoteker, spillesteder og natteliv (fase 4).

Fra Kulturministeriets hjemmeside:

Særlige retningslinjer for teatre, koncerter og biografer mv. med siddende publikum.

• Retningslinjerne er gældende for inden- og udendørs arrangementer med fast eller midlertidig sædeopstilling.
• Et udendørsarrangement skal i nærværende retningslinjer forstås som én publikumssal.
• Der kan maksimalt tillades et publikum på op til 500 personer i de enkelte sale eller det enkelte udendørsarrangement.
• Ved forestillinger, hvor publikum sidder med ansigtet i samme retning, skal hvert 2. sæde være tomt, eller der skal sikres 1 meters afstand mellem publikum målt fra midten af sædet.
• Der må maksimalt tillades adgang for 1 publikum pr. 2 m2 gulvareal i salene. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.
• Grupper, der i forvejen har tæt kontakt, kan sidde ved sammenhængende sæder, også selvom der er mindre end 1 meter mellem dem. Grupper bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis, det kan det fx være medlemmer af samme husstand og tilsvarende nære kontakter, fx kærester m.v.
• Der må i publikumsarealerne uden for salene maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal (inkl. personale), hvortil der er offentlig adgang. Hertil medregnes ikke personer, der samtidigt opholder sig i salene.
• Foyer og tilstødende publikumsarealer indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand på minimum 1 meter mellem hver person. Den enkelte institution fastlægger egne retningslinjer for ophold i publikumsområderne, eksempelvis afstandsmarkering ved kasse og billettering, og hvor der ellers kan opstå flaskehalse.
• Institutionerne bør have fokus på styring af publikumsstrømme og i relevant omfang overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaler, og der kan med fordel ske køstyring fx via nummersystem eller tydelig skiltning. Der bør være personale/vagter, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
• Der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i publikumsarealerne uden for salene.
• Bar – og kioskslag og tilknyttede caféer og andet skal følge myndighedernes generelle retningslinjer herfor.
• Der opretholdes minimum 2 meter til nærmeste publikum til de optrædende på scenen eller i orkestergraven.