Mælkebøtten bør ikke lukke, skriver Henrik Stilling, formand for Lev Bornholm i foreningens høringssvar. Foto: Jens-Erik Larsen

LEV Bornholm: Det er stadig en forkert beslutning

– Vi har de sidste syv år forsøgt at fortælle og begrunde, hvorfor det er en forkert beslutning, med mulige alvorlige konsekvenser til følge. Sådan skriver foreningen Lev Bornholm i sit høringssvar til kommunens forslag om at lukke specialbørnehaven Mælkebøtten.
– Det er med stor ærgelse og frustration, at en flytning/ mulig lukning af Mælkebøtten atter er til debat. Dette vil, som vi gentagne gange har pointeret, ramme og ødelægge enkelte børn, og deres familier, mener Lev Bornholm, som arbejder for at sikre udviklingshæmmede og handicappedes rettigheder og muligheder for at deltage i samfundet på lige fod med andre.

Kommunen har bedt et konsulentfirma analysere specialtilbudsområdet for børn på Bornholm og komme med forslag til, hvordan tilbuddet skal se ud i fremtiden.
På det seneste møde i Børne- og Skoleudvalget blev forelagt fem såkaldte scenarier – fem måder at organisere specialtilbuddet på. Forvaltningen indstillede to af disse, som begge ville betyde, at specialbørnehaven i Svaneke ville skulle lukke.
Samtlige fem forslag er p.t. i høring, og på sit møde 2. juni skal Børne- og Skoleudvalget tage stilling til Mælkebøttens fremtid.

Lev Bornholm kritiserer skarpt forslaget om en mulig lukning af Mælkebøtten.
– Den seneste rapports konklusioner samt administrationens nærmest utrættelige ønske om en lukning af Mælkebøtten, synes uden kendskab til, eller erfaringer med den virkelige hverdag blandt andet i Mælkebøtten og hos de berørte familier, mener Lev Bornholm, der også kritiserer, at der allerede er blevet sparet på specialbørnehaven.
– Mælkebøtten har altid været kendt som en børnehave med dygtige, engagerede og særligt kompetente pædagoger. Tidligere var der på stedet både ergoterapeut, fysioterapeut, logopæd og 2-4 gange om året tilgang til specialoverlæge. Alt dette er i løbet af de senere år blevet sparet / reduceret væsentligt. Vi i LEV, hører fra forældre og pårørende, at det til stadighed kan være svært at blive visiteret til Mælkebøtten. Vi ved også, at der rundt om i institutionerne på øen, er børn med særlige behov, der bestemt ville profitere af en hverdag blandt kvalificeret personale og færre børn, som i Mælkebøtten, skriver foreningen i sit høringssvar.
Lev Bornholm peger også på, at mange børn har været omkring normalområdet, med den kedelige oplevelse, at de ikke magter hverdagen i en almindelig børnegruppe, skriver foreningen i sit høringsvar og undrer sig også over, hvordan spareforslaget på Mælkebøtten Bornholms allersvageste børn og familier hænger sammen med, at Bornholm har fokus på og bruger penge samt ressourcer på projektet De små børns Bornholm, spørger Henrik Stilling, formand for Lev Bornholm på foreningens vegne.
Også Handicap Rådet og Forældrebestyrelsen i Mælkebøtten har protesteret mod en mulig lukning af specialbørnehaven.

Anders Fløjborg centerchef, kommunens Center for Børn og Familie, afviste i sidste uge i Bornholms Tidende, at konsulentrapportens forslag om at lukke Mælkebøtten er et spareforslag, eller at kommunen vil nedlægge et specialbørnehavetilbud til børn på Bornholm.
– Vi er i en proces for at finde en mere bæredygtig løsning, sagde centerchefen. Ifølge Anders Fløjborg vil både ressourcer, faciliteter og nuværende normering flyttes med, hvis specialbørnehaven skal flyttes til anden placering.
Hvorfor specialbørnehaven så overhovedet skal flytte, begrunder han med, at det er for at kunne skabe “samdrift i bygninger, et større fagligt fællesskab og faglig udveksling for personalegruppen, samt at det specialpædagogiske og almenpædagogiske kan gå hånd i hånd”.

Kommunen er ifølge Serviceloven forpligtet til at sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling, der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven.