Arbejdet med gøre Torvet i Aakirkeby til Naturtorvet starter i juni. Illustration: Tegnestuen Tredje Natur

Nu bliver Torvet i Aakirkeby til Naturtorvet

Efter flere år i støbeskeen er det nu lige rundt om hjørnet: Torvet i Aakirkeby bliver til Naturtorvet. Starten går indenfor den kommende måned.

– Vi kan tidligst gå i gang med Naturtorvet i den anden uge af juni. Og så tager det måske op til fire uger at etablere, måske ikke helt fire uger, fortæller Mugen Adler, landskabsarkitekt i regionskommunen og leder af projektet med at forny Aakirkeby.

Arbejdet med at etablere Naturtorvet vil blive udført af Vej og Park under regionskommunen. Vej og Park kom ifølge Mugin Adler med et bud på “omkring 500.000 kroner” for at udføre opgaven. Ud over Vej og Park havde kommunen bedt om såkaldte kontrolbud fra to private entreprenører.

– Vej og Park vandt udbuddet. Tre entreprenører inklusive Vej og Park afgav bud, og spredningen i priserne var stor nok til at kunne sige, at Vej og Park havde afgivet bedste bud, oplyser Mugen Adler.

Kun lidt er ændret

Torvet kommer til at fremstå som tegnestuen Tredje Natur for et år siden lagde det frem i sin plan for et nyt Aakirkeby.

– Naturtorvet kommer til at ligne det billede, der har været lagt frem. Der er ikke store ændringer, fortæller Mugen Adler.

En smule er dog ændret. Tredje Natur havde lagt op til, at 24 urter kendt fra området omkring NaturBornholm skulle plantes på Naturtorvet, så torvet også på den måde bliver bundet sammen med naturen omkring Aakirkeby.

Sådan bliver det stadig, men nogle af urterne bliver skiftet ud med andre urter.

– Det skyldes, at vi ikke kan få alle de urter, der har været planlagt. Flere firmaer producerer vilde urter, men seks af dem bliver ikke produceret, så dem kan vi ikke få. Dem erstatter vi med seks andre urter fra området ved Aakirkeby, fortæller Mugen Adler.

 

Vi planter først træer
og buske til efteråret. Det
er blevet for sent på året til
at plante, så i første omgang
sætter vi en markering, hvor
hullerne skal være

 

– Løsningen på det er ikke at flytte urter ude fra naturen og ind på Naturtorvet. Man går ikke ud og graver og flytter på den måde, og der skal også være styr på kvaliteten, siger hun.

Torvet kommer samtidig ikke helt til at fremstå i sin nye form allerede til sommer.

– Vi planter først træer og buske til efteråret. Det er blevet for sent på året til at plante, så i første omgang sætter vi en markering, hvor hullerne skal være, fortæller Mugen Adler.

Flere mulige medborgerhuse

Resten af planen for at forny Aakirkeby har længere udsigter. For eksempel opererede planen fra Tredje Natur med at etablere medborgerhus i den tidligere kommunale administrationsbygning i Ravnsgade.

Det bliver alligevel ikke muligt, for den bygning bruger Hjemmeplejen nu. For flere år siden startede byudviklingen i Aakirkeby blandt andet med et lokalt ønske om et medborgerhus i den tidligere borgmesterbolig i Jernbanegade, men den bygning er imellemtiden blevet solgt.

Er der andre bygninger, der kunne egne sig som medborgerhus?

– Ja, det er der. Nu skal vi bare finde ud af hvilke behov, der knytter sig til et medborgerhus, siger Mugen Adler.

– I starten af sådan en proces her kommer man med alle sine gode ideer og drømme. Men når man så kommer ned i materien, kan det teoretisk være, at behovene i virkeligheden er nogle andre.

I første omgang kommer ideen om et medborgerhus til at afhænge af ønskerne hos Aakirkebys borgere og foreninger. De ønsker kan komme til at betyde, at også andre interessenter skal i spil.

– Det kan være, at det viser sig, at kun et mindre antal vil bruge et medborgerhus. Det skal vi se på nu, og så skal vi på et senere tidspunkt se, om de bygninger, som vi har i kikkerten, opfylder de reelle behov. Og de lokale grupper skal fortælle, om de stadig ønsker et medborgerhus, siger Mugen Adler.

– Der ligger kun en meget løs tidsplan for resten af arbejdet, for dels vil det afhænge af hvad interessenterne i Aakirkeby gerne vil udvikle, og dels vil det afhænge af økonomien. Svarene på de spørgsmål spiller igen ind på, om der skal søges fonde.

Andre dele er usikre

Mugen Adler fortæller samtidig, at der stadig er uvished om to andre dele i planen fra Tredje Natur: Den første er Nervebanen, der er tænkt som en sti belagt med røde teglklinker, som skal føres i en lige linje fra det gamle posthus og tværs over Naturtorvet. Herfra skal stien efter planen fortsætte via Grønningen til Klintebakken og NaturBornholm.

Fortsat uvished er der også om Tredje Naturs forslag om såkaldte tidspæle. På den røde sti skal der for 100 meter efter planen opstilles en tidspæl, som markerer de geologiske lag i undergrunden.

Tredje Natur har forestillet sig, at man for hver tidspæl træder 100 millioner år tilbage i den geologiske fortælling. Formålet med tidspælene er at skabe opmærksomhed om Aakirkebys unikke geologi.

– Vi skal kigge på, om det stadig er muligt og interessant at gennemføre, fortæller Mugen Adler.

– Sammen med interessenterne i Aakirkeby skal vi finde ud af hvilke projekter, der skal prioriteres, siger hun.