Peter Haase, Naturbornholm. Arkivfoto: Jacob Jepsen

Naturbornholm: Lad os komme i gang!

– Det er glædeligt. Vi har trippet for at komme i gang, lyder det fra Peter Haase, direktør for Naturbornholm.

Han glæder sig over, at et enigt folketing onsdag fik forhandlet en aftale på plads om en udvidelse af den såkaldte fase 2 i genåbningen af Danmark. Det betyder blandt andet, at museer og oplevelsescentre må åbne nu, i stedet for først efter 8. juni.

Det er en stor udfordring
for os, at fremtiden er så ukendt,
og at det lige nu er rent gætværk,
hvilke indtægter, vi vil have.
Peter Haase, direktør for Naturbornholm

Naturbornholm vil åbne så hurtigt som overhovedet muligt.

– Vi åbner i løbet af næste uge og senest til pinse, siger Peter Haase.

Det er dog også med meget stor usikkerhed, oplevelsescentret nu går i gang med at gøre klar til en genåbning.

– Vi ved endnu ikke, hvad det indebærer, og hvilke præcise retningslinjer vi skal leve op til. Vi er jo et sted, hvor vi gerne vil have, at folk kan røre og gøre. Det kan man ikke lige nu, så der er ting, vi må gøre på en anden måde. Til gengæld har vi plads nok, og det er nemt at holde afstand.

Peter Haase vil mandag indkalde sit personale for at planlægge, hvordan Naturbornholm kan genåbne.

– Hvordan gør vi i butikken, med rengøringen og naturvejningen? Kort sagt, hvordan omsætter vi forudsætningerne i praksis.

NaturBornholm-direktøren har tidligere anslået, at de over to måneders tvangsnedlukning af museet ville koste omkring 850.000 kroner i manglende billetsalg. At politikerne nu giver museet lov at åbne lidt tidligere end forudsagt, gør ikke den store økonomiske forskel, anslår Peter Haase, da genåbningen realistisk set først bliver en af de sidste dage i maj måned.

– Det største problem lige nu er usikkerheden, siger Naturbornholm-direktøren.

– Udfordringen er, at når vi genåbner, så skal vi gerne have et besøgstal, som vi plejer. Hvis det bliver et væsentligt ringere besøg, tjener vi ikke penge nok til lønninger, og vi ved jo lige nu ikke, hvordan folk vil agere, når museerne åbner. Vil de komme i samme omfang, som de plejer? Det er en stor udfordring for os, at fremtiden er så ukendt, og at det lige nu er rent gætværk, hvilke indtægter, vi får.

80 procent af NaturBornholms indtægter kommer fra billetsalget.

Et plaster på såret

NaturBornholm har fået lønkompensation, og det er også et plaster på såret, men stadig ved museet ikke, hvor stort såret bliver.

– Vi har fået 460.000 kroner i lønkompensation, så udgangspunktet for resten af året er, at når vi nu åbner igen, så er det stadig med et minus på 300-400.000 kroner.

Det har tidligere været nævnt, at Naturbornholm i lighed med andre lignende oplevelsescentre i en særlig hjælpepakke kunne søge op til 80 procent af sin manglende indtjening, men det er en misforståelse, siger Peter Haase.

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier besluttede i begyndelsen af maj at lancere en hjælpepakke til de 16 videnspædagogiske aktivitetscentre, som modtager driftsstøtte fra Børne-og Undervisningsministeriet, så de sidestilles med kulturinstitutioner, der er omfattet af Kulturministeriets hjælpepakke til særligt nødlidende kulturinstitutioner

– Som vi forstår det nu, kan vi søge derfra, hvis vi har haft udgifter til events eller udstillinger, som ikke kunne afvikles senere, og som blev aflyst på grund af tvangslukningen.

Trods de store usikkerheder om økonomien, er der dog en ting, der overskygger det lige nu.

– Det er glædeligt, at vi må genåbne hurtigere. Så lad os komme i gang! siger Peter Haase.

Naturbornholm plejer at åbne den 1. april, og Peter Haase har tidligere oplyst, at oplevelsescentret normalt har omkring 4.700 besøgende i april måned og 6.500 besøgende i maj.