Der må i denne tid opholde sig 93 mennesker i Sct. Nicolai Kirke, Rønne, oplyser provst Johannes Gregers Jensen. Ved en proppet julegudstjeneste kan der normalt være cirka 500. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Gudstjenesterne er tilbage: Kirkerne gjorde igen porten høj og vid

TRO

Johannes Gregers Jensen, provst på Bornholm, er godt tilfreds med, at Kristi himmelfartsdag igen kunne leve op til salmens dictum “gør døren høj, gør porten vid!” og lade ikke kun den ærens konge, som hersker over alle lande og er al verdens frelsermand, komme hid. Også helt almindelige kirkegængere kunne således for første gang i flere måneder opsøge deres lokale kirke og komme til gudstjeneste.

Det samme gjaldt provsten, som ikke forestod torsdagens gudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke, Rønne, men deltog, dels som almindelig kirkegænger, dels som frivillig.

– Jeg optrådte som kirketjener, ler han.

– Vi skal have lidt ekstra personale på efter genåbningen af kirkerne. Folk skal guides i forhold til, hvor de kan sidde, hvor der er håndsprit, hvordan nadveren foregår og så videre. Og eftersom vi ikke råder over ekstra personale, er det frivillige, der stiller op og hjælper til, og eftersom vi kun havde én gudstjeneste i kirken, tænkte jeg, at så kunne jeg jo være en af de frivillige ved den.

Hvor mange må I være i Sct. Nicolai Kirke?

– 93, hvis vi medtager de øverste balkoner, altså pulpiturerne. I selve hovedskibet, altså i stueetagen, må vi være cirka 65, siger Johannes Gregers Jensen og sætter tallet i relief, da han fortæller, at ved en julegudstjeneste, hvor kirken er helt fyldt op, kan der være omkring 500 kirkegængere.

Hvordan har du og dine kolleger det med, at det igen er muligt at afvikle gudstjenester?

– Efter i dag (torsdag, red.) synes jeg faktisk, at det i Skt. Nicolai Kirke gik rigtig fint. Vi var ikke ude for at måtte afvise nogen, for der var plads til alle. Vi var 27 fremmødte, hvilket ikke er specielt mange, men jeg tror også, at nogen vælger at blive hjemme, for der står jo i retningslinjerne, at folk, der hører til de sårbare grupper, ikke skal møde op. Det sætter en begrænsning.

Bare ring

Johannes Gregers Jensen fortæller, at stemningen blandt præsterne torsdag var både forventningsfuld og anspændt.

– Forholdende er også meget forskellige i de enkelte kirker. I Olsker for eksempel har man valgt at lave gudstjenesten først der, og hvis der kom nogen, der ikke var plads til, så henvise dem til en senere gudstjeneste i Tejn, siger han.

– Og der er også gudstjenester, hvor man skal melde sig til, for at komme ind, så der er flere måder at gøre det på, og jeg ved, at både præster og personale har været lidt stressede omkring det. Hvordan kommer det til at gå? Kan vi håndtere det? Bliver det i orden?

Så hvis man tænker, at man vil til gudstjeneste, er det en god idé for eksempel lige at gå ind på sin kirkes hjemmeside og tjekke, hvad der oplyses der?

– Ja, eller man kan ringe til præsten og spørge. Alle præsterne er klar til tage tage telefonen og svare på, hvornår gudstjenesten finder sted, og hvilke specielle forhold, der gør sig gældende. Men også hjemmesiderne for de enkelte kirker vil løbende blive opdateret med informationer i forhold til, at der kan komme nye retningslinjer, siger provsten.

Hvor mange gudstjenester bød torsdagen på?

– Vi er jo knap 20 kirker, og en del af dem har haft to gudstjenester, mens tre af dem ikke havde gudstjeneste, så jeg gætter på, at der har været cirka 20 gudstjenester øen rundt.