Arkivfoto: Stig-Åke Jönsson/Øresundsbron

Dansk fritidstrafik over Øresundsbroen øger kraftigt

Pendlertrafikken vender gradvist tilbage med Danmarks genåbning.

Det skriver News Øresund.

Dansk fritidstrafik med biler over Øresundsbroen er tredoblet mellem uge 12 og 20, oplyses det videre. Derimod er næsten al svensk fritidstrafik over broen ophørt siden Danmark den 14. marts midlertidigt lukkede grænsen for at mindske spredningen af coronavirus.

En del af fritidstrafikken
består også af danskere,
der ejer sommerhuse i
Sverige eller er på vej
til og fra Bornholm
via E65 og færgen
mellem Ystad og Rønne.

Pendlingstrafikken i begge retninger over broen vender nu tillbage efterhånden som Danmark genåbnes, og er øget med godt 50 procent siden grænsen blev lukket. Den samlede køretøjstrafik over Øresundsbroen var i forrige uge hele 56 procent lavere, sammenlignet med modsvarende uge i 2019. Under den første uge med lukket dansk grænse lå den samlede trafikmindskning på 67 procent. Det viser ny statistik fra Øresundsbro Konsortiet, som oplyser, at sammenligningsperioden er justeret for, at ugedage er faldet forskelligt i årene, så statistikken er retvisende.

Sidste uge (uge 20) passerede dagligt tæt på 1.800 danske fritidsbilister Øresundsbroen, i den ene eller anden retning. Det er en tredobbling sammenlignet med uge 12 som var første uge med lukket dansk grænse. Det modsvarer to tredjedele af den normale danske fritidstrafik i samme periode sidste år og kan sammenlignes med, at tæt på 90 procent af den svenske fritidstrafik over broen er ophørt.

Forskellen i trafik skyldes ,at Danmark lukkede sine grænser den 14. marts med undtagelse for danske medborgere, folk bosatte i Danmark, arbejspendlere og personer med visse særlige grunde. Forretningsrejsende og turister slippes indtil videre ikke ind i Danmark. I den anden retning har den svenske grænse hele tiden været åben for EU-medborgere, hvilket fortsat har gjort det muligt for danskere at køre ind i Sverige, skriver News Øresund.

I svenske medier er der rapporteret om mange danske besøgende i Emporia-indkøbscentret i Hyllie samt på restauranter og spahoteller i Skåne. En del af fritidstrafikken består også af danskere, der ejer sommerhuse i Sverige eller er på vej til og fra Bornholm via E65 og færgen mellem Ystad og Rønne.

Flere pendlere

Når det gælder pendlingstrafikken med personbil over Øresundsbroen har den med undtagelse af den første uge med lukket grænse (uge 12) udviklede sig rimelig ens for danske og svenske pendlere. Dog er der 2,5 gange flere, som pendler over broen fra Sverige til Danmark end i den anden retning.

Efterhånden som genåbningen af Danmark er udvidet, er pendlingstrafikken over broen steget med godt 50 procent, hvilket dog er betydeligt lavere end forrige år. I sidste uge var mindskningen i pendlingstrafikken over broen godt 40 procent sammenlignet med samme tid forrige år. I gennemsnit blev broen da krydset 3.500 gange per døgn af pendlerbilister i den ene eller anden retning. Ved samme tid forrige år passerede 6.100 pendlerbilister broen.

Den totale køretøjstrafik over Øresundsbroen inklusiv busser og lastbiler var i sidste uge i gennemsnit på 9.109 køretøjer per døgn, hvilket kan sammenlignes med 20.633 køretøjer per døgn i modsvarende uge 2019.

Det modsvarer en mindskning med 56 procent.

Trafiktallene

Total køretøjstrafik over Øresundsbroen, døgnsgennemsnit (ændring i forhold til samme uge i 2019):

Uge 12: 5.877 (-67%)
Uge 20: 9.109 (-56%).

Fritidstrafik, danske billister *

Uge 12: 555 (-74%)
Uge 20: 1.767 (-35%)

Fritidstrafik svenske billister *

Uge 12: 338 (-88%)
Uge 20: 391 (-89%)

Pendlingstrafik danske billister**

Uge 12: 521 (-68%)
Uge 20: 982 (-41%)

Pendlingstrafik svenske billister **

Uge 12: 1.737 (-60%)
Uge 20: 2.539 (-42%)

* Gælder personbiler med BroPas Fritidsavtal
** Gælder personbiler med BroPas Pendlaravtal

Kilde: Øresundsbro Konsortiet

Arkivfoto: Tommy Kaas