Lea Wermelin under affaldsindsamling i Nexø. Foto: Jens-Erik Larsen

Bornholm halter bagefter det meste af landet, når det gælder affaldssortering: Det bliver en stor opgave, siger Lea Wermelin

Danskerne skal sortere affaldet i 10 forskellige typer, og sorteringen skal ensartes i hele landet.

En mere ambitiøs affaldssortering i husstandene er en del af regeringens klimahandlingsplan, der blev præsenteret i onsdags.

Hvordan vil I sikre, at I får hele befolkningen med på at sortere så meget ekstra affald?

– Jeg er helt med på, at det er en stor opgave, at vi i Danmark skal sortere meget mere affald, end vi har gjort før – ikke mindst på Bornholm, hvor vi i dag er blandt de kommuner, hvor man sorterer allermindst, siger miljøminister Lea Wermelin til Bornholms Tidende.

Bornholm sorterer mindst

Kommunerne forfølger i dag forskellige strategier, og alt efter hvor man bor i landet, sorterer man mellem tre og otte affaldstyper. Størstedelen af borgerne sorterer fem-syv affaldstyper, oplyser Miljøstyrelsen.

Bornholms Regionskommune er ikke blandt frontløberne, tværtimod. Trods en ambition om at indstille affaldsforbrændingen og genanvende al affald i 2032, sorterer husstandene blot tre affaldstyper.

I de bornholmske byer bor mange i byhuse, hvor der er begrænset plads. Jeg gætter på, at mange nok ikke vil synes, det er så sjovt at have én eller to ekstra affaldsspande stående. Har I tænkt over nogle modeller, hvor affaldet ikke skal fylde mere i små hjem og små gårdhaver?

– Der skal helt sikkert være en fleksibilitet. Dels i forhold til forskellige typer af beboelse, så man tager højde for om det er parcelhuse, sommerhuse eller lejligheder i de store byer. Kommunerne har også indflydelse på det. I dag på Bornholm har vi to spande. Hvis man synes, at den mest optimale løsning vil være to spande med fire rum i hver, tekstilerne i en pose og det farlige affald i en lille spand ovenpå, kan det være en model, som ikke nødvendigvis fylder så meget mere, end den vi har i forvejen. Men modellen vil være langt bedre for klimaet og give langt flere grønne job inden for genbrug og genanvendelse, siger Lea Wermelin.

 

I dag på Bornholm har vi to spande.
Hvis man synes, at den mest optimale
løsning vil være to spande med fire rum
i hver, tekstilerne i en pose og det farlige
affald i en lille spand ovenpå, kan det være
en model, som ikke nødvendigvis fylder så
meget mere, end den vi har i forvejen

 

Hun tilføjer, at forslaget også rummer elementer, der mindsker den indsats, danskerne skal gøre for at bidrage til genbrug.

– Tøjet, som nu fremover skal indsamles, kan puttes i en pose ved siden af spandene. Det kan gøre det lettere for nogle, at det fremover skal hentes ved døren, hvis ellers vi bliver enige om, at det er det, vi skal gøre fremadrettet.

Miljøministeriet har designet ti affaldspiktogrammer, der skal bruges som symboler i hele landet, og forslaget om at ensarte affaldssorteringen møder opbakning fra Wermelins forgænger på posten, Jakob Ellemann-Jensen (V).

“Det her glæder jeg mig til at høre mere om! Hvis jeg skal nævne én ting, jeg er ked af, jeg ikke nåede at gennemføre som Miljø- og Fødevareminister, så er det ensartede regler for bedre affaldssortering. Mere genkendelse, mere genanvendelse, mindre afbrænding, ja tak”, skrev Venstres partileder på Twitter forleden.

 

10 sorteringer

De 10 forskellige typer affald, som regeringen foreslår, at danskerne skal sortere i husstandene er:

Madaffald
Glas
Pap
Papir
Metal
Restaffald
Mad- og drikkekartoner
Plast
Farligt affald
Tekstiler

 

Plastik skal genanvendes

Plast-affald og tekstiler, der ofte indeholder plastik, er to af de nye materialer, som kommunerne skal hente hos borgerne. Som det er i dag, genanvendes cirka 20 procent af plastikemballagen.

– Vi kan se, at vi i dag brænder alt for meget plastik af. Det er virkelig plastikaffaldet, som udleder CO2 og koster os på klimaet, siger miljøminister Lea Wermelin.

Hun vil have danskerne til at genanvende mere plastik, der er den største kilde til CO2-udledning fra affaldsforbrænding. Mange plastikprodukter er ikke designet til at kunne bruges flere gange og derfor ender med at blive brændt – eller i naturen. Med krav om genanvendelse af plastik forventer Lea Wermelin, at producenterne vil lave mere bæredygtige produkter.

– Vi kan se, at vi får produkter, som ikke er engangsplastikprodukter og ikke ender i naturen, men kan bruges igen og igen. Det er i virkeligheden derfor, at man skal være med, og jeg oplever en stor opbakning fra mange, som gerne vil gøre en grøn forskel i deres hverdag, siger den bornholmske miljøminister.

 

Fakta om affaldsforslaget

Der stilles krav til, at alle kommuner skal etablere husstandsnære

indsamlingsordninger for ti affaldstyper. Kravet omfatter både helårsbeboelse og sommerhusområder. Ved en-familieboliger skal affaldsspande “som udgangspunkt placeres på matriklen. For de bolig- og områdetyper, hvor det ikke kan lade sig gøre, skal indsamlingsmateriellet placeres husstandsnært.”

Et almindeligt parcelhus vil typisk skulle have to-fire affaldsspande i indkørslen for at kunne sortere ti typer affald.

For nogle typer affald bliver det tilladt at lave indsamlingsordninger med såkaldt kombineret indsamling, hvor to typer affald kan blandes i samme rum i en affaldsspand. Dette foreslås af hensyn til fleksibilitet i antallet af spande. Kombineret indsamling bliver tilladt for papir/pap, metal/plast samt metal/glas. Desuden vil drikke- og fødevarekartoner kunne sorteres med en anden type – Miljøstyrelsen er i gang med at granske, om pap eller papir er mest velegnet.

Plastikafbrænding og CO2

Der forbrændes 370.000 tons plastikaffald om året i Danmark.

Hvis ikke der tages initiativer til at reducere udledningerne, forventes forbrændingsanlæggene at stå for 1,5 millioner tons CO2 i 2030.

Det svarer til ca. 3,6 pct. af de nationale udledninger af kuldioxid.