Holger Fuglsang-Damgaard går på pension. Arkivfoto: Allan Rieck

Militær topchef takker af

Oberstløjtnant Nicolai Abildgaard tiltræder den 1. september som chef for Det Bornholmske Hjemmeværn, skriver Landsdelsregion Øst – Hjemmeværnet på sin facebookside.

Nicolai Abildgaard bliver samtidig garnisonskommandant på Bornholm og militær koordinator for erhvervssamarbejdet InterForce på Bornholm. Han overtager posten som chef for Det Bornholmske Hjemmeværn fra Holger Fuglsang-Damgaard, som går på pension.

Jeg glæder mig meget
til at arbejde sammen
med de mange frivillige.
Nicolai Abildgaard, ny chef
for Det Bornholmske Hjemmeværn

Nicolai Abildgaard er ikke ukendt på Bornholm. I dag er han chef for III Opklaringsbataljon på Almegård Kaserne, Rønne.

– Jeg er glad for at bo på Bornholm, og min familie er faldet godt til. Nu har jeg så muligheden for at få nye udfordringer på Bornholm. Det glæder jeg mig til, siger den nye chef for Det Bornholmske Hjemmeværn, oberstløjtnant Nicolai Abildgaard, på sin egen facebookside.

Chefen for Landsdelsregion Øst i Hjemmeværnet, oberst Peer Sander Rouff, glæder sig til samarbejdet med Nicolai Abildgaard, fortæller han på Hjemmeværnets facebookside:

– Oberstløjtnant Nicolai Abildgaard er en dygtig chef med en skarp operativ profil og solid erfaring fra nationale og internationale stillinger, inklusive flere udsendelser i international tjeneste. Nicolai har i kraft af sin families bopæl på Bornholm et godt kendskab til Det Bornholmske Hjemmeværn og et indgående kendskab til Bornholms unikke kultur og befolkning, og i kraft af sine stærke relationelle kompetencer får Det Bornholmske Hjemmeværn en stærk chef, der er garant for et konstruktivt samarbejde med de sektoransvarlige myndigheder på øen og distriktets engagerede frivillige soldater samt ansatte soldater og civile medarbejdere, fortæller obersten i facebookopslaget, som fortsætter:

Stillingen som chef for Det Bornholmske Hjemmeværn er speciel. I resten af landet er man udelukkende chef for Hærhjemmeværnet, mens Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet har særskilte chefer. På Bornholm er Hjemmeværnet værnsfælles. Her bliver Nicolai Abildgaard altså chef for alle tre værnsgrene på Bornholm.

Og dertil bliver han altså garnisonskommandant på Bornholm og militær koordinator for erhvervssamarbejdet Interforce på Bornholm.

Chefen for Det Bornholmske Hjemmeværn er endvidere ansvarlig for en stor del af støtten fra Forsvaret til det bornholmske samfund. Hjemmeværnet er derfor en del af den lokale beredskabsstab (LBS), som træder sammen i særlige situationer.

– Jeg har som Chef for Opklaringsbataljonen i forvejen arbejdet meget sammen med de civile myndigheder på Bornholm. Jeg glæder mig til at få en endnu tættere samarbejdsrelation, og sikre et fortsat godt samarbejde med beredskabet på Bornholm, fortæller Nicolai Abildgaard.

Frivillige

Han ser frem til samarbejdet med de frivillige og har gennem livet både engageret sig i forskellige foreningsaktiviteter som eksempelvis spejder og jagt og været aktiv i forhold til børnenes skole.

– Jeg oplever, at de frivillige i Det Bornholmske Hjemmeværn er meget engagerede og villige til at stille op, når der bliver kaldt på dem. Jeg oplever også de leverer en god kvalitet, specielt når man tænker på, at det er frivillige der stiller op. Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med de mange frivillige, som er rygraden i Hjemmeværnet på Bornholm, slutter han.

Det Bornholmske Hjemmeværn er en militær beredskabsorganisation, der frivilligt stiller op for at støtte Forsvar, Politi, beredskabet og samfundet i fred, krise og krig.

 

Nicolai Abildgaard. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

CV

Nicolai Abildgaards tidligere ansættelser:

2016-20: Chef for III Opklaringsbataljonen, Bornholm.
2019: Udsendt til Irak, Senior National Officer, OIR-Missionen.
2014-16: Teamleder for NATOs næstkommanderende, Belgien.
2014: Operationsplanlægger og projektleder, Forsvarskommandoen.
2012-13: Udsendt til Afghanistan, Senior National Officer, Helman.
2009-12: Dansk repræsentant ved det britiske militære hovedkvarter.
2008-09: Britisk generalstabskursus, herunder masteruddannelse i forsvarsstudier og strategisk ledelse.
2007-08: Lærer på officersskolen i taktik, Frederiksberg Slot.
2007: Chef i Afghanistan for operationer, Kabul.
2006-07: Sagsbehandler, Forsvarskommandoen.
2006-07: Chef for kampvognseskadron, Holstebro.
2004: Officersskolen på Frederiksberg.
2002-03: Leder af Dragonregimentets internationale kontor.
2000-02: Kampvognsdelingsfører inklusive udsendelse til Balkan.
1997-2000: Officersskolen på Frederiksberg.
1994-97: Infanteridelingsfører, udsendt til Balkan.