Arkivfoto

Der mangler mentorer til udsatte børn

Hvis man vil gøre en forskel for udsatte og anbragte børn på Bornholm, er der mulighed for det gennem det landsdækkende læringsprogram Lær for Livet. De søger lige nu frivillige mentorer for to børn i henholdvis Rønne og Nexø med opstart i september.

Ifølge Lær for Livet er behovet for frivillige mentorer større end nogensinde. Udsatte børn klarer sig dårligere i skolen end deres jævnaldrende, og nødundervisningen under coronakrisen har ikke forbedret deres faglighed, måske tværtimod. Lær for Livet gør opmærksom på, at der kan være et læringsefterslæb efter mange ugers virtuel undervisning.

– De udsatte børn har typisk mange faglige huller, og måneder med fjernundervisning har desværre øget risikoen for, at de mest udsatte børn sakker yderligere bagud i skolen. Derfor håber vi, at mange danskere har lyst til at melde sig som frivillige mentorer, som kan give børnene faglig og social støtte,” skriver direktør i Lær for Livet Illa Westrup Stephensen i en pressemeddelse.

I Lær for Livet får børnene både faglighed og fællesskab på såkaldte Learning Camps og bliver tilknyttet en frivillig mentor, hvis opgave er at hjælpe barnet fagligt samtidig med at være en støtte og rollemodel. Til sommer starter 85 nye børn i læringsprogrammet, og de skal alle tilknyttes en mentor efter sommerferien.

Som mentor skal man have lyst til, i samarbejde med barnets forældre, plejefamilie eller institution, at være en faglig støtte for barnet samt give barnet nogle gode kulturelle oplevelser.

– Det kan for eksempel være gode snakke om, hvad der står i avisen, men det kan også være en tur på museum eller en tur i biografen. En mentor skal se sig selv som rollemodel for barnet, være pålidelig, stabil og have et ønske om at støtte barnet i minimum halvandet år,” skriver direktør Illa Westrup Stephensen.

En mentor mødes med barnet et par timerto til fire gange om måneden. Lær for Livet sørger for at uddanne alle mentorer, så de er klædt på til opgaven. Næste uddannelsesweekend er i september.

 

Om Lær For Livet

Lær for Livet er et helhedsorienteret læringsprogram for anbragte og udsatte børn og unge, der er mellem 9 og 13 år, når de starter deres seks år i Lær for Livet. Programmets formål er at styrke deres faglige, personlige og sociale kompetencer, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe sig et godt liv.

Det sker gennem Learning Camps, mentorordning og brobygning, der skal styrke læringsmiljøet i hjemmet.

Lær for Livet samarbejder med 47 kommuner i hele landet, som visiterer børn til programmet og medfinansierer børnenes deltagelse.

Lær for Livets mentorordning er støttet af LB Forsikring.

Kilde: Lær for Livet