Specialtilbuddet Mælebøtten. Arkivfoto.

Kommunen til kritik af manglende visitation til specialbørnehave: Ingen har klaget

– Det er for svært at få sit barn i Mælkebøtten, selv hvis barnet har funktionsnedsættelser eller andre større problemer, der kræver særlige hensyn, har flere forældre sagt i forbindelse med diskussionen om specialbørnehaven Mælkebøttens fremtid.

Men det billede kan centerchef Anders Fløjborg, Center for Børn og Familie, ikke genkende.

– Det er ikke rigtigt, at vi visiterer for stramt, mener centerchefen.

Ifølge Anders Fløjborg er alle børn, som er blevet indstillet til en plads i Mælkebøtten, blevet visiteret til en plads.

– Der er ingen afslag, og derfor har ingen klaget over afslag.

For at blive indstillet, har forældrene en dialog med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR, og eventuelt barnets nuværende institution om, hvor barnet skal hen, og hvad forældrene ønsker.

Flere forældre har i Bornholms Tidende fortalt, at de har følt sig presset til at tage imod en plads i en almindelig børnehave med støtte, fremfor at få en plads i Mælkebøtten. Eller de har fortalt, at de følte, at kommunen forsøgte at få dem til at skifte mening, hvis de ønskede plads i Mælkebøtten. Enkelte forældre har endda beskrevet, at de følte, at kommunen forsøgte at skræmme dem fra at ville ønske en plads i specialbørnehaven.

Anders Fløjborg kan ikke genkende, at der ikke skulle være de nødvendige visitationer eller de oplevelser, forældrene refererer til.

– Det kan jeg ikke genkende, og jeg er enormt ked af at høre den mistænkeliggørelse, der sker af medarbejderne. Det lyder meget, meget voldsomt, at nogle forældre synes, de bliver skræmt væk fra at søge en plads i specialbørnehaven. Hvis nogen oplever det på den måde, eller oplever ikke

at få den vejledning, de skal have, ville jeg ønske, at de henvender sig til mig, opfordrer Anders Fløjborg, og tilføjer, at man altid kan bede om at få lavet en indstilling.

Samtidig kritiserer flere af forældrene også, at når børn med særlige behov inkluderes i almindelige børnehaver, så mener forældrene, at deres barn ikke får den støtte, de har brug for, og at forældrene frygter, at det bliver et større problem, hvis flere børn med særlige behov skal inkluderes, hvis politikerne vælger at flytte specialtilbuddet ud i flere forskellige børnehuse.

– Normering af de socialpædagogiske ressourcer er et politisk spørgsmål. Her har regeringen jo netop givet et tilskud. På næste møde i Børne- og Skoleudvalget er det på dagsordenen, hvordan de anvendes på Bornholm, siger Anders Fløjborg og understreger, at der er to meget forskellige diskussioner i kritikken.

– Et er, at børn i specialtilbud, der eventuelt flyttes ud, fortsat vil få samme støtte. Det er som sagt ikke en spareøvelse. Der vil ikke ske en udtynding i det, så den bekymring behøver forældrene ikke have.

– To er, at hvis forældre til børn, som allerede er ude i almenområdet med støtte oplever, at barnet ikke får støtte nok, så skal de gå i dialog med daginstitutionsledelsen og PPR om behov for støtte.

Forældrene efterspørger også, om regionskommunen har overblik over, hvordan det er gået med inklusionen på Bornholm.

– Vi har ikke undersøgt det lokalt på Bornholm, men på nationalt plan er der lavet undersøgelser, og en af de væsentligste konklusioner er, at ikke alle børn kan inkluderes. Det er også derfor, at der ikke er tale om – på nogen måde – at lukke specialtilbuddet på Bornholm, siger Anders Fløjborg.

– Inklusionsprocenten er ikke mere noget, man taler om. Man taler om, at nogle børn kan inkluderes, og nogle kan ikke. Det er en individuel vurdering.