Christian Heide Petersen er stifter af Sandvig IS Kalas og har købt isværket på Tejn Havn.

Isværket i Tejn skal lære børn om havet

I den hvide kube alleryderst på Tejn Havn blev der i mange år produceret isflager til fiskekutternes friskfangede fisk. Fremover skal det store rå lokale i kubens indre huse et helt andet arbejde. Her skal nemlig være et maritimt formidlingscenter. Stedet er købt af Sandvig IS Kalas og støttet med midler fra (F)LAG-Bornholm. Det er de to marinbiologer Magnus Heide Andreasen og Marie Helene “Miller” Birk, der leder det maritime formidlingsarbejde, og de har mange idéer og planer for, hvad det gamle isværk kan facilitere.

– Magnus og jeg har længe haft en drøm om at lave maritim formidling til børn, og det er jo oplagt her, hvor vi er så tæt på havet. Havet kan virke som en skræmmende verden at sende sine børn ud i, men med god formidling af, hvad havet indeholde, kan man være med til at gøre det mere indbydende og give børnene en masse viden, siger Miller Birk.

Hun og Magnus Heide Andreasen har allerede taget første skridt i projektet med maritim formidling fra isværket. I efterårsferien 2019 havde de deres første arrangement, hvor børn og deres forældre kunne komme og lære mere om tang, fisk og små havdyr. Selvom isværket endnu ikke er renoveret, har makkerparret oplevet, at lokalerne og området omkring isværket fungerer, som de havde håbet på.

– Formidlingen kan vi facilitere fra nu af. Vi har allerede kørt et arrangement, som gik rigtig godt. Der var stor interesse for det. Til sommer kommer vi til at være her på havnen mindst én dag om ugen, hvor vi laver forskellige aktiviteter for børn og voksne, som vil variere fra gang til gang, fortæller Miller Birk.

Kalas-sønnen Magnus Heide Andreasen og Miller Birk gør klar til at sætte muslingehaven ud i Tejn Havn. – Magnus er utrolig kompetent i vandet, siger Miller Birk.

Is og hav

Det er Magnus Heide Andreasens forældre, Christian Heide Petersen og Christina Andreasen, der ejer Sandvig IS Kalas og dermed også isværket. For familien er det helt oplagt, at kombinere maritim formidling med deres produktion og salg af is.

– I virkeligheden har vi gjort begge dele længe. Vi har selv haft fiskenet ude på Kalas, som gæsterne begyndte at spørge til. Bådfarten (Boating Bornholm red.) opstod også, fordi vi selv sejlede ud med vores børn og dykkede med sæler. Så begyndte folk at spørge, om det var ture, man kunne komme med på. Så for os hænger det sammen, og nu er tanken med Isværket, at vi kan kombinere issalget med den maritime formidling, fortæller Christian Heide Petersen.

For Magnus Heide Andreasen og Miller Birk giver det også god mening at udføre deres naturformidlingsarbejde i samme hus, hvor Kalas-parret skal sælge is.

– Der er en god synergi mellem vores arbejde og Kalas. Ved at have begge dele samme sted, kan vi tiltrække flere målgrupper, siger Miller Birk.

– Ja, vi synes, det giver god så mening at have et sted, hvor man kan få vildt god is, kaffe og øl, mens børnene render rundt og bliver klogere på havet og får mere erfaring med havet, siger Magnus Heide Andreasen.

Isværket plejede at forsyne fiskeriet i havnen med is til at holde fangsten frisk. Nu skal det indeholde en café og et maritimt formidlingscenter.

Forskning i Østersøen

Idéen med isværket er også, at der skal forskes og indsamles mere viden om Østersøens fauna og flora og havets tilstand. I disse dage har Magnus Heide Andreasen og Miller Birk besøg af de to kandidatstuderende Morten Ledertoug og Clara Mühlhausen, som læser miljøplanlægning på Roskilde Universitet. Sammen laver de et projekt, hvor de sætter muslingehaver ud for at se, om muslinger kan gro langs Bornholms Kyst. Projektet er det første eksempel på, hvad isværket kan facilitere.

– Vi ved slet ikke nok om havet derude. Alt, vi ved om kysten, er modelbaseret. Derfor vil vi gerne være med til at facilitere projekter som det her for at bidrage til mere viden om Østersøen, fortæller Magnus Heide Andreasen.

Både Magnus Heide Andreasen, Miller Birk og Christian Heide Petersen håber, at isværket fremover kan blive et samlingspunkt for både turister og lokalbefolkning, men også studerende og forskere, der interesserer sig for Østersøen. Christian Heide Petersen tænker også forskningen ind i den renovering af isværket, som de står overfor de kommende måneder. Første skridt er at få kloakeret og tilført strøm, så formidlingscentret kan etableres, og så der kan bygges en café. Men på sigt drømmer Christian Heide Petersen også om at lave en lejlighed øverst i isværket.

– Vi har tanker om at lave en forskerbolig, så vi kan tiltrække folk med forskellige kompetencer, der kan bo her i en periode, forske og bidrage til vores formidlingsarbejde, fortæller han.

Muslingehaven er en simpel konstruktion, der består af en såkaldt bændel – en line spændt ud mellem to ankerpunkter. De kandidatstuderende Morten Ledertoug og Clara Mühlhausen har udtænkt tre forskellige modeller, så de er tilpasset forskellige havnemiljøer i Tejn, Arnager og Hammer Havn.

Lokal opbakning

Christian Heide Petersen, Magnus Heide Andreasen og Miller Birk har mødt stor opbakning til deres tanker med isværket i lokalsamfundet. Tejn Byforening har ifølge Christian Heide Petersen været begejstrede for idéen.

– Tejn har en fantastisk engageret byforening, som har taget godt imod vores projekt, og som generelt virkelig støtter op om lokale initiativer, fortæller han.

Også Miller Birk og Magnus Heide Andreasen har mødt interesse og engagement i Tejn. Både fra lokalbefolkningen, der mødte op til arrangementet i efteråret 2019 og nu fra den lokale Butik Maritim i forbindelse med projektet med muslingehaverne.

– Vi har fået virkelig god guidance i Butik Maritim. Vi havde tegningerne til projektet med derhen og fortalte, hvad vi skulle lave. De synes, det var spændende og har hjulpet os med at finde det, vi skulle bruge, fortæller Miller Birk.

I de næste dage hjælper hun og Magnus Heide Andreasen de kandidatstuderende fra Roskilde Universitet med at sætte muslingehaver op i tre forskellige havne – Tejn, Arnager og Hammer Havn. Fremover håber de på at kunne facilitere flere lignende projekter fra isværket.