Planen er at sætte gang i et stort renoveringsprojekt i Nordparken lige efter nytår, fortæller Ebbe Frank, men det kan blive forsinket, blandt andet hvis travlhed i byggesektoren får entreprenører til at skrue prisen i vejret. – Så kan det være, vi bliver nødt til at skubbe det, til priserne hænger sammen, siger Ebbe Frank. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen Boligorganisationen Bo42 har store planer for boligblokkene ved Rosenvej i Rønne. Målet er blandt andet at styrke fællesskabet ved at lave flere udendørs opholdsrum og -pladser i området. Illustration: Årstiderne Arkitekter

Bo42 vil skyde millionprojekt i gang lige efter nytår

Hvis alt går efter planen, sætter den almene boligorganisation Bo42 gang i et renoveringsprojekt til 240 millioner kroner lige efter nytår. Det drejer sig om en helhedsplan for organisationens afdeling 56 på Rosenvej, Thorkildsvej og Gartnervangen i Rønne. Med helhedsplanen ønsker Bo42 at fremtidssikre boligerne i afdelingen, så de er attraktive både for nuværende og kommende beboere.

Allerede i 2018 tilkendegav kommunalbestyrelsen sin støtte til projektet, og det skal den gøre igen, for at Bo42 kan få adgang til finansiering gennem Landsbyggefonden, der støtter udviklingen af Danmarks almene byggeri med midler, de almene boligforeninger selv indbetaler til fonden.

– Økonomiudvalget er første skridt. Næste skridt er så kommunalbestyrelsesmødet den 28. maj, og vores frist er, at der skal ligge 100 procents lokal godkendelse inden 1. juni, siger direktør Ebbe Frank hos Bo42 om sagen, som økonomi-, erhvervs- og planudvalget behandler onsdag.

Da 1. juni er 2. pinsedag, er fredag den 29. maj i realiteten den sidste dag, Bo42 kan sende projektet ind til Landsbyggefonden.

– Og så er tanken, at vi får godkendelsen, siger han.

Skal i EU-udbud

Projektet i den nordlige del af Rønne er et af flere projekter, som har ligget hos Landsbyggefonden i en årrække, og som kommer i betragtning til en pulje på 18,4 milliarder kroner, som er afsat til renoveringsprojekter i den almene boligsektor.

– Jeg kan se på nogle kolleger på den anden side af vandet, at de har fået tilsagn, siger Ebbe Frank.

Når godkendelsen fra Landsbyggefonden er på plads, går Bo42 i gang med det konkrete arbejde.

Projektet har en størrelse, der betyder, at det skal i EU-udbud, også den tekniske rådgivning. Ebbe Frank forventer, at den er på plads i august-september. Så skal rådgiveren i gang med at lave en egentlig projektering, og så kommer der et udbud.

– Vi forventer, det tager tre år med start umiddelbart først i det nye år, siger Ebbe Frank.

Ebbe Frank.

Lokale håndværkere

Hos Bo42 ser både bestyrelsen og direktøren gerne, at arbejdet går til bornholmske håndværkere, men det er ikke et krav, man kan stille. Alligevel er Ebbe Frank ret fortrøstningsfuld.

– Selvom vi udbyder det i store klumper, så vil det være så meget renovering fysisk på stedet, at det forudsætter, at det er lokale håndværkere, der udfører det. Det er få, der kan gøre det i eget regi, men så vælger de typisk at bruge nogle underleverandører, som er 100 procent bornholmske, siger han.

Af samme grund håber Bo42, at de lokale håndværkere holder på deres medarbejdere og måske endda opgraderer deres arbejdsstyrke.

– Vi vil meget nødigt have, at de går ud og fyrer medarbejdere. For mig og bestyrelsen i Bo42 er det vigtigt, at vi har dygtige håndværkere på Bornholm. Vi vil gerne have nogle, der er fagligt dygtige, for det er det, der skal sikre, at vi har gode boliger også i fremtiden, siger Ebbe Frank.