Gymnasiet i Søborgstræde/Storegade. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen.

Salg kan være på vej: Ny bygherre vil lave 20 ekstra lejligheder på det gamle gymnasium

Det tidligere gymnasium i Søborgstræde kan være på vej til at få nye ejere, som har et ambitiøst boligprojekt på tegnebrættet.

“En bygherre har option på køb” af gymnasiebygningerne, skriver kommunens forvaltningen i dagsordnen til onsdagens møde i økonomi- erhvervs- og planudvalget.

Her skal politikerne i udvalget afgøre, om kommunen skal sætte gang i en 14 dage lang idéfase, der fungerer som de indledende trin til arbejdet med at lave en ny kommune- og lokalplan for gymnasiegrunden.

Ifølge kommunens udlægning vil den nye bygherre skabe omkring 70 boliger i det tidligere skolekompleks. Udover at ombygge de gamle klasselokaler planlægger de potentielle købere at anvende de eksisterende tagetager til beboelse.

Visionen vil dog ikke bare kræve, at lokalplanen ændres, og bygningerne overgår fra undervisningsformål til helårsboligformål. En mere grundlæggende ændring af kommunens rammer for byggeri i det centrale Rønne er også nødvendig.

“Indretning af ca. 70 boliger i de eksisterende bygninger vil medføre, at bebyggelsesprocenten vil blive op mod 90,” skriver kommunens forvaltningen i fremstillingen af sagen.

Kommuneplanen skal derfor ændres for at opfylde de nye ejeres ønske, da der i planen er fastsat en maksimal byggeprocent på 65. En kommuneplan er den overordnede plan, som lokalplaner skal indordne sig under, og den skal tilpasses på flere fronter, da dens ramme for etageantallet skal øges fra 2,5 til 3 etager, hvis tagetagen skal tages i brug.

Ifølge bygherren kan der findes plads til 40 parkeringspladser på ejendommens friarealer, fremgår det desuden af sagsfremstillingen. Dermed kan kommunens vejledende norm for parkeringspladser overholdes. Normen angiver, at der bør være en halv parkeringsplads per bolig centralt i byen.

Plan om seniorboliger

Gymnasiebygningerne har siden 2018 været ejet af Dines Dueholm og Jan Leth Christensen, som også har investeret i Hoffmann-kollegiet på Nordre Kystvej. I efteråret offentliggjorde folkene bag bygningen i gang et seniorboligprojekt, der går under navnet Flaghaven og er målrettet personer over 50 år.

Det er Rønne Ejendomshandel, som lokalt har stået for at promovere boligerne og arrangere et informationsmøde om Flaghaven. Hele komplekset kan i Flaghaven-projektet komme til at indeholde 50 lejligheder. Om Flaghaven er opgivet, eller der er bygget videre på planerne, er uklart. Ole Rømer fra Rønne Ejendomshandel vil ikke kommentere kommunens oplæg, men siger, at der vil være spændende nyt at fortælle om det tidligere gymnasium i næste uge.

Seks ud af 23 boliger i første etape af projektet er reserveret, kan man se i oversigten på Flaghavens hjemmeside.

Kommunen sigter mod, at en ny lokalplan og kommuneplan kan endelig vedtages i december, såfremt politikerne støtter projektet.

Den potentielle købers ønsker:

Bygherren har fire ønsker til en ny kommuneplan.

a) Etablering af ca. 70 helårsboliger skal tillades

b) En bebyggelsesprocent på op til 90 skal tillades

c) Lokalplanen må ikke stille krav om etablering af mere end cirka 40 parkeringspladser

d) At ejendommens eksisterende gårdrum godkendes som et tilstrækkeligt udeopholdsareal for de cirka 70 boliger.

Kilde: BRK