Jeppe Kofod. Foto: Udenrigsministeriet

Jeppe Kofod og kollegerne vedtager ‘Bornholm-erklæringen’

Bornholm-erklæringen. Det er navnet på en aftale, hvor udenrigsministrene i Østersørådet bekræfter deres støtte til en reform af rådet, en fornyet regional dialog og et styrket samarbejde.

I dag mødes den danske udenrigsminister Jeppe Kofod med rådets andre deltagere, der tæller ministrene fra Estland, Finland, Tyskland, Island, Letland, Litauen, Norge, Polen, Rusland og Sverige.

Mødet skulle være foregået på Bornholm men bliver på grund af coronakrisen holdt online.

Formålet med mødet er at afslutte en reform af Østersørådet, som landene blev enige om at gennemføre sidste år, og at drøfte udvalgte emner af relevans for regionen, oplyser Udenrigsministeriet.

Danmark har det årligt roterende formandskab for rådet og har gjort gennemførelsen af reformerne til en hovedprioritet for formandskabet, oplyser ministeriet.

– Reformerne skal genoplive Østersørådet som en platform for regional, politisk dialog om centrale emner, tendenser og udviklinger, der påvirker Østersøregionen og dens borgere. Reformerne skal også fremme et fokuseret og fleksibelt samarbejde i Østersørådet. I sidste ende skal reformen bane vejen for konkrete resultater inden for områder, som organisationen er unikt positioneret til at tilføre værdi, hedder det i en pressemeddelelse.

Ministrene skal blandt andet drøfte samarbejdet i lyset af coronakrisen.

Med vedtagelsen af Bornholm-erklæringen bekræfter ministrene deres støtte til reformen af Østersørådet, og at de vil fortsætte den regionale dialog om emner som disse, oplyser ministeriet.

– Som bornholmer er jeg stolt af, at vi fra dansk side har leveret et formandskab, der har pustet nyt liv i Østersørådet. Det har været en mærkesag for det danske formandskab, siger udenrigsminister Jeppe Kofod ifølge pressemeddelelsen.

– Bornholm-erklæringen og højniveau-deltagelsen i dagens møde er synligt bevis på det. Jeg er glad for, at vi kan afholde udenrigsministermødet på trods af, at covid-19 situationen forhindrer os i at mødes på Bornholm, som ellers var det oplagte sted for mødet. Alle mine kolleger i rådet deltager i dag, og vi vil sammen sende et stærkt signal om vores engagement i samarbejdet med blik for de emner, som betyder noget for borgerne i Østersøregionen, såsom klima og unge, siger Jeppe Kofod.