Brogårdsstenen. Foto: Jacob Jepsen.

Haslebo om Brogårdsstenen: Det ligner en savanne i Afrika

– Det er godt, at vi ikke får turister i øjeblikket, for hele det grønne område ligner en savanne i Afrika.

Det siger Lars Mogens Lind fra Hasle om det grønne område ved Brogårdsstenen, som står ved Svalhøj ved T-krydset Simblegårdsvej-Svalhøjvej.

– Jeg cykler forbi hver morgen og ved, hvor flot pladsen har været, da den blev holdt. Brogårdsstenen er fredet, så man bør passe bedre på området, siger Lars Mogens Lind, der også fortæller, at der tidligere har været blomster på pladsen.

– I forbindelse med budgettet sidste år blev der lagt en besparelse ind i forhold til grønne områder, som tidligere er blevet klippet oftere. Nu skal de lægges ind i forbindelse med den gængse rabatklipning, og det vil sige forår og efterår, siger Nis Jordt-Petersen, driftsleder i Veje, Drift & Anlæg i Bornholms Regionskommune.

Arealet ved Brogårdsstenen er således et af de steder, som bliver ramt af besparelsen.

– Sådan er det, når enderne skal mødes i forhold til budgetterne. De bliver stadig vedligeholdt, bare på et andet niveau end tidligere. Jeg synes, at det er vigtigere, at vi bevarer vores asfaltbelægning, at afvandingen fungerer, at der ikke er huller i fortovene. At græsset så står lidt højere, det er en konsekvens af besparelserne, tilføjer Nis Jordt-Petersen.

Den største runesten

Brogårdsstenen er den største af de bevarede godt 40 runesten på Bornholm. Den cirka tre meter høje sten fra sen vikingetid (1000-årene) har oprindelig stået på en lille høj, hvorfra den blev fjernet i 1700-tallet og anvendt som dæksten på Brogårdsbroen over Bagge Å.

Brogårdsstenen blev genfundet i 1868 og samme år taget ud og opstillet vest for landevejen og fredet i 1886. Stenen har siden udbygningen af landevejen mellem Rønne og Hasle i 1965 stået øst for vejen, hvor Simblegårdsvej går op mod Klemensker.

Runeindskriften på stenen lyder: “Svenger lod rejse denne sten efter sin fader Toste og efter sin broder Alvlak og efter sin moder og efter sin søster”.