Hyldegøgeurt i sin rødviolette udgave. Arkivfoto: Jens Kofoed

Sjælden plante i rivende udvikling

Efter mange års tilbagegang er bestanden af hyldegøgeurt – en fredet og næsten udryddet orkidé som blandt andet vokser i Kåsegårdsløkken ved Klinteby – vokset til over det dobbelte. Det fortæller landskabsforvalter Katrine Høst fra BRKs afdeling for Natur og Miljø.

Det er naturvejleder og forfatter Finn Hansen der står bag optællingen i Kåsegård. Den viser, at hyldegøgeurten indenfor et år er gået frem fra 20 til 50.

Der er de seneste år opstillet insekthoteller i området, som skal tiltrække bier, der kan bestøve hyldegøgeurten, men det er ikke påvist, at der er en sammenhæng mellem disse og den store fremgang i bestanden.

Området ejes af Aage V. Jensens Naturfond, og her sidder biolog Lars Malmborg som ansvarlig for Kåsegårds-projektet.

Han mener ikke, der er en direkte forbindelse mellem insekthotellerne og stigningen i antallet af orkidéer.

– Det er snarere, fordi regnen har gjort det nemmere for frøene at komme ned i jorden gennem mosset, siger han.

Nye jordbundsprøver har desuden vist at jorden på Kåsegård er alt for, og fonden har derfor søgt tilladelse til at sprede kalk i området for at nedbringe surhedsgraden.