Sannes Familiecamping holder åbent hus med gratis minigolf for at fejre, at man er blevet en femstjernet campingplads.

Efter stor politisk splittelse: Campingplads får lov til at udvide med vinterpladser

Den sag, der (i hvert fald på papiret) har splittet kommunalbestyrelsen mere end nogen anden i mands minde, fandt torsdag aften sin afgørelse: Sannes Familiecamping får lov at udvide med vinterpladser – bare ikke med alle de 45 pladser, som campingpladsen gerne ville udvide med.

Efter stor uenighed endte stemmerne med at samle sig, så et flertal på 20 mod tre (SF og Enhedslisten) stemte for et kompromisforslag, som campingpladsen selv havde lagt frem i sidste øjeblik.

Hvis vintercamping skal hænge sammen økonomisk, har Sannes Familiecamping vurderet, at der er brug for et pænt antal pladser. Over for muligheden for at tiltrække flere vinterturister stod hensynet til naturen, som SF og Enhedslisten ønskede at beskytte. Sannes Familiecamping ligger lige ud til kysten, og det område, som campingpladsen gerne vil udvide på, er i dag udlagt som rekreativt.

Hvor forskelligt kommunalbestyrelsens partier egentlig ser på sagen om vintercampingpladser ved Gudhjem blev klart, da natur- og miljøudvalget behandlede sagen den 31. marts. Stillet over for fire forskellige mulige måder at afgøre sagen på delte udvalgets fem medlemmer sig på en sådan måde, at ét enkelt medlem gik ind for hver af mulighederne.

Nicklas Fick (EL) satte trumf på ved at gå ind for sin egen version af den ene mulighed, så alle fem medlemmer endte med at stemme forskelligt og skabte på den måde en meget sjælden situation i kommunalpolitik.

– Vi troede, at administrationen var kommet med alle de fire mulige løsninger på den her sag. Det viste sig så ikke at være rigtigt, for der kom så også en femte, sagde udvalgsformand Leif Olsen (SF).

– Det er ret usædvanligt, at der er et dagsordenspunkt, hvor ingen forslag kan samle et flertal, sagde borgmester Winni Grosbøll (S) undervejs.

I kommunalbestyrelsen gik Venstre og Bornholmerlisten (i alt 6) ved mødets start torsdag aften ind for at imødekomme campingpladsens ønske. Socialdemokratiet (8) gik ind for at åbne for et mindre antal pladser, end Sannes Familiecamping havde ønsket. Dansk Folkeparti (4) var til sinds at give midlertidigt lov til en af delene, mens SF og Enhedslisten (i alt 3) ville afvise campingpladsen helt.

Oveni de fire forslag fortalte Winni Grosbøll under selve mødet, at campingpladsens ejere i sidste øjeblik har sendt et kompromisforslag ind, som S kunne støtte. Det vil indebære at vinteråbne for 21 hytter, to autocamperpladser og 34 vognpladser, hvoraf nogle kun må bruges, når alle andre pladser er fyldt op.

Stillet over for campingpladsens nye forslag meddelte Venstre, at partiet kunne støtte det, og at Venstre derfor frafaldt sin støtte til at åbne for alle de 75 først ønskede pladser.

– Jeg vil godt tale for, at øens største og øens næststørste parti kan finde en løsning. Jeg vil gerne rose både ejeren af campingpladsen og Socialdemokratiet for det her ændringsforslag. Vi kan fuldt ud støtte kompromisforslaget, sagde gruppeformand Søren Schow (V).

René Danielsson (DF) overbød dernæst og udfordrede Venstre på at være mest erhvervsvenlig ved at stille forslag om 74 nye permanente pladser, ét mindre end det oprindelige forslag. Men lige lidt hjalp det, for i en sag med mange forslag, men store problemer med at samle et flertal,