Peer Koefoed Andersen. Arkivfoto: Allan Rieck

Situationen kunne have været helt uoverskuelig

Musikhuzet Bornholm i Rønne har status som regionalt spillested, hvilket er afgørende for aktivitetsniveauet i huset, fordi det udløser et statstilskud på 1,7 millioner kroner årligt. Der er dog blandt andet et aktivitetskrav, der skal overholdes, og det er i realiteten umuligt i disse coronatider, hvilket har kunnet give anledning til en vis nervøsitet hos kunstnerisk leder i Musikhuzet Peer Koefoed Andersen.

For hvad nu, ville årets tilskud bortfalde eller blive reduceret – eller, oh gys, skulle spillestedet betale de modtagne midler tilbage?

I denne uge oplyste en pressemeddelelse fra Kulturministeriet imidlertid, at ”de 18 regionale spillesteder, der er spredt rundt i Danmark, skal normalt leve op til nogle aktivitetskrav for at kunne modtage deres statslige tilskud. I lyset af Covid-19 er det besluttet, at regionale spillesteder, der på grund af nedlukningen ikke kan leve op til kravene, ikke skal tilbagebetale deres tilskud”.

Peer Kofoed Andersen ånder dermed lettet op, og det kan han formentlig i en vis forstand takke sig selv for.

Sagen er nemlig, at han i påsken pludselig modtog en forespørgsel fra en embedsmand i Kulturministeriet: Måtte kulturminister Joy Mogensen (S)  eventuelt tage kontakt til ham og på den måde få et indblik i de regionale spillesteders situation og problemstillinger?

Ja, det måtte kulturministeren gerne, og derfor havde Musikhuzets kunstneriske leder påskemandag over skype en længere samtale med Joy Mogensen og en embedsmand, hvor han satte hende ind i sagerne.

Og en af de ting, han betonede, var netop, at de regionale spillesteder på grund af coronakrisen har svært ved opfylde de forpligtelser, de ifølge deres kontrakter med staten har.

– Jeg forklarede, at vi stod i en helt uafklaret situation, og jeg bad hende hurtigst muligt få afklaret, om vi var købt eller solgt, siger han.

– Vi havde bemærket, at hun var lidt rundhåndet i forhold til for eksempel kunstnere, som havde modtaget penge, og som fik lov at beholde dem, selv om de ikke kunne gennemføre det, de havde fået pengene til, og vi syntes, det var rimeligt, at det også skulle gælde for os. I Musikhuzet har vi indtil videre kun kunnet gennemføre 26 ud af de i alt 105 koncerter, vi skulle afvikle i år, og lige nu er vi jo lukket ned og ved ikke, hvor mange, der bliver til noget. Men nu har vi altså fået kulturministerens opbakning til, at vi får lov til at beholde det statslige tilskud alligevel. Regionskommunen har også meldt ud, at den står ved sit tilskud, og ellers havde situationen også være helt uoverskuelig for os rent økonomisk.

Hårdt ramt

Andre kontraktmæssige forpligtelser kan Musikhuzet heller ikke leve op til for tiden, såsom koncerter med upcoming bands og såkaldte produktionsøvere, som ligger ud over de 105 planlagte koncerter.

Som led i sin orientering om de regionale spillesteder har Joy Mogensen også haft samtaler med spillestedet Vega i København og med Værket i Randers. I pressemeddelelsen siger hun blandt andet:

– Kulturlivet er hårdt ramt at nedlukningen i Danmark. Vi skal gøre, hvad vi kan for at sikre, at vi har et levende kulturliv at vende tilbage til, når samfundet forsvarligt kan åbne igen. Derfor beholder de regionale spillesteder deres offentlige tilskud fra Statens Kunstfond, også selv om de ikke kan levere de koncerter og aktiviteter, de under mere normale forhold er forpligtet til. Det regionale spillesteder får også kommunale tilskud, og jeg håber, at kommunerne vil støtte dem på samme måde, som staten nu gør.