Jette og Per Koefoed med datteren Helene foran deres nye sommerhus i Boderne. Foto: Berit Hvassum

I klemme mellem to kommuneplaner: Vi følger både de nye og de gamle regler

Per og Jette Koefoed er kommet i klemme mellem to kommuneplaner.

Ægteparret, der til daglig driver Det Lille Hotel i Rønne, købte sidste år i maj et sommerhus i Boderne, og sendte kort tid efter en ansøgning til Center For Udvikling og Erhverv for at få tilladelse til at udvide sommerhuset fra 45 til 83 kvadratmeter.

Forud havde Per Koefoed læst om den nye kommune- og lokalplan, der var på vej, og han havde også sat sig ind de gamle deklarationer, der har reguleret byggeriet i området siden 1976.

Udvidelsen skulle derfor ikke skabe de store problemer, tænkte han.

– Ifølge den gamle deklaration måtte vi udvide til 90 kvadratmeter. Og efter den nye lokalplan, som forholder sig til byggeprocent, måtte vi udvide op til 125 kvadratmeter. Så jeg holdt mig både inden for de nye og de gamle regler, siger Per Koefoed.

Til møde i Tejn

Kommunen, der kvitterede for modtagelse af ansøgningen den 1. juli, meddelte den 3. oktober 2019, at ansøgningen var sendt i nabohøring.

Fint, tænkte Per Kofoed, så kan vi snart gå i gang.

Men den 24. oktober – en uge før høringsfristen – fik han en ny besked fra kommunen.

– De skrev, at fordi der var en ny lokalplan på vej, kunne de kun give tilladelse til en mindre tilbygning på otte kvadratmeter, siger Per Koefoed.

Byggeafdelingen oplyste desuden, at den gamle deklaration var af privatretlig karakter og dermed underlagt planlovens bestemmelser.

Parret besluttede derefter at stille ombygningen i bero.

Men så blev de kaldt til møde i kommunens byggeafdeling i Tejn den 4. november.

Nu må der ske noget, tænkte Per Koefoed.

Mødet, hvor byggeafdelingen var repræsenteret med fem medarbejdere, fik imidlertid ikke det forventede udfald.

– De forklarede, at byggetilladelsen var lige om hjørnet, men at den nye lokalplan skulle på plads først, siger Per Koefoed.

Forsvaret nedlægger veto

I december 2019 blev den nye lokalplan 104 og det medfølgende kommuneplantillæg sendt i høring, og håbet steg atter hos Per og Jette Koefoed.

Men så meldte en ny spiller sig på banen. Få dage før høringsfristens udløb midt i februar 2020 nedlagde Forsvarets Ejendomsstyrelse veto mod den nye kommune- og lokalplan, der har til formål at ændre områdets status fra sommerhusaftaleområde i landzone til sommerhusområde. Dette strider ifølge Forsvarets Ejendomsstyrelse – herunder ledelsen på Almegårds Kaserne – mod militærets anvendelse af det tilstødende øvelsesområde på Raghammer.

Militæret har ifølge en historisk aftale fra 1951 ret til at afspærre dele af sommerhusområdet i forbindelse med militærøvelser, en praksis som har været anvendt og accepteret i området gennem årene, og som militæret ikke ønsker at ændre.

Vi havde ventet

På det tidspunkt havde Per Koefoed og hans hustru revet indmaden ud af deres nye sommerhus.

Nu venter parret atter på svar fra kommunen, som lige nu ifølge byggechef Søren Møller Christensen “afventer juridiske vurderinger af vores handlerum i forhold til Forsvarets indsigelse“.

I disse uger sidder familien Koefoed ofte og nyder solen på terrassen i Boderne. Heldigvis fungerer toilettet stadig, og mad og kaffe kan man jo tage med hjemmefra.

Jette Koefoed har dog gjort sig nogle tanker angående forløbet.

– Hvis vi havde vidst, hvordan det ville gå, så havde vi ikke revet indmaden ud. Så havde vi lejet huset ud og ventet til efteråret med at udvide.

Sagsmappen vokser mens Per Koefoed venter på sin byggetilladelse. Foto: Berit Hvassum

Leder af Udvikling og Byg:
Det er ikke en standardlokalplan

 

Søren Møller Christensen, leder af Udvikling og Byg i Bornholms Regionskommune, kan ikke på stående fod give et svar på, hvorfor det skal være så svært for Per og Jette Koefoed at få en banal byggetilladelse til deres sommerhus i Boderne.

– Jeg vil godt bede den ansvarlige chef om at kigge på det, og så kan vi vende tilbage med et svar i næste uge, siger Søren Møller Christensen.

Han fortæller, at forhandlingerne med Forsvarets Ejendomsstyrelse fortsætter samtidig med, at kommunens jurister arbejder på at undersøge, hvilket handlerum kommunen har.

– Det er en kompleks sag med mange forskellige aktører, og vi arbejder med flere spor. Der er ikke tale om en standardlokalplan, siger Søren Møller Christensen.

Han understreger samtidig, at det er en sag, som har høj prioritet i Udvikling og Byg.

– Vi priorierer det i den grad.