Trods mange regler mod covid-19 er der stadig omsorg, knus og kram til børnene, forsikrer Svaneke Børnehus. Her er det pædagogisk assistent Kimie Dahl Andersen med børnene Ingeborg og Evi. Foto: Jens-Erik Larsen

Meget af legetøjet er væk – naturen er ny ‘rød stue’

Den blå låge og nogle få skridt indenfor er den del af Svaneke Børnehus, som forældrene har adgang til.

De ca. 25 kvadratmeter mellem lågen og markeringen med rød-hvide strimler er nu afleverings- og afhentningszone for børnene.  I resten af børnehuset er der så vidt muligt ikke adgang for forældrene og alle andre, som ikke arbejder i børnehuset.

Sådan er det, fordi børnehuset ligesom alle andre institutioner på grund af covid-19 epidemien er genåbnet med en række restriktioner fastsat af Sundhedsstyrelsen.

Børnehuset genåbnede for fire dage siden efter grundige forberedelser, fortæller Lisbeth Teilmann Dahl, faglig pædagogisk leder i Svaneke Børnehus.

Bornholms Tidendes journalist har fået lov at komme ind bag de rød-hvide strimler – med håndvask ved ankomst og interview udendørs på to meters afstand.

– Man kan meget med god planlægning, gå på mod – og godt vejr, opsummerer Lisbeth Teilmann Dahl efter de første fire dages erfaringer med at passe små børn i de nye, meget faste rammer.

Under den skyfri blå himmel er der meget stille i børnehaven. Kun nogle få børn i alderen 1-3 år og enkelte pædagoger er på legepladsen, som også er opdelt med rød-hvide strimler.

Det er dejligt, at børnene er tilbage, og det føles som lang tid, de har været væk, fortæller Lisbeth Teilmann Dahl

– Hos de små vuggestuebørn sker der sindssygt meget på få uger, og fornemmelsen hos os er nærmest, at alle de store drenge er vokset mindst ti centimeter og har tabt en tand, i de 4-5 uger vi har haft lukket…

Regler – men også knus og kram

Men selv om børnene er tilbage, er børnehaven næsten tom. Hverdagen er helt ny, og alle de store børnehavebørn er nu uden for børnehaven hele formiddagen.

Når de kommer tilbage, leger de i faste grupper i hver deres inddelte område af legepladsen, så de så vidt muligt kun har kontakt med de samme børn og voksne på hver deres område af børnehusets udeområder.

Indenfor i børnehuset er lokalerne også delt op på samme måde.

Der er også en række andre retningslinjer, der skal overholdes, og den nye hverdag kræver grundig planlægning af personalet, både før genåbningen og nu, hvor børnehuset er åbent.

Lisbeth Teilmann Dahl understreger, at det på ingen måde er børnenes ansvar, at undgå smitte og overholde regler.

– Vi snakker meget om, at det er de voksnes ansvar, at børnene så vidt muligt følger reglerne og den nye struktur. Børn er børn, og de må gerne sidde tæt i sandkassen med de børn, som de er i gruppe med, og vi knuser, krammer og trøster, ligesom vi plejer, forklarer hun.

For børn er hele det her med corona lidt svært at forstå.

– I børnelogik så tænker mange børn, at når at de må komme tilbage i børnehuset, så er der ikke corona mere. Det har vi mange snakke med børnene om, og her er det vores ansvar at tydeliggøre, hvad vi skal og hjælpe børnene til at forstå, at sådan er det.

 

Sådan er de nye rammer

Forældrene må ikke komme ind i børnehaven men skal aflevere og hente børnene på et lille areal indenfor lågen.

Børnene er inddelt i faste grupper på ca fem børn, med faste voksne tilknyttet. Ligesom børnehusets legeplads er inddelt i områder til hver gruppe. Børnene må altså ikke lege hvor de vil, eller lege frit med hinanden.
Og eksempelvis er området hvor børnehusets gynger står, nu afsat til skolefritidsordningen ved Svaneke Skole og må ikke bruges af børnehavebørnene.

Når børnehavebørnene er på tur har de faste ”baser” i naturen omkring Hullehavn og kysten, så hver gruppe er i hver sit område.

Indenfor i børnehaven er rummene også delt op i områder til hver gruppe. Meget af legetøjet er pakket væk og resten bliver vasket hver dag.
Princippet er samme rum, samme gruppe.

Børnene har stadig madordning, men de store børn får deres mad med ud i grupperne og spiser ude i deres baser i naturen.

Når børnene er på tur, må de ikke holde i hånd, men går på række.

De ansatte har et sæt tøj, som de bruger som ”arbejdstøj” og skifter til, når de møder på arbejde.

Børnehuset har fået en udendørs håndvask samt et ekstra toilet, for at for mange børn ikke skal klumpe sig sammen når de skal vaske hænder eller på toilet.

Børnehuset har fået ekstra hjælp til den ekstra rengøring, der er påkrævet.

Måden at undgå smittespredning af covid-19 kan være løst anderledes i andre institutioner, som måske har andre faciliteter.

 

Oplever glade børn

Børnehusets ansatte har indtil nu kun oplevet glade børn.

– Vi er imponerede over så positivt, de har taget mod ændringerne. Selvfølgelig også med nysgerrighed, for hvorfor er legetøjsbilerne nu væk, og hvorfor må jeg ikke gå hen at gynge? Men de stiller egentlig ikke så mange spørgsmålstegn ved det. Vi synes, de er faldet godt til ro i det. Det, der betyder noget for børnene, er, at de har de relationer, de plejer at have.  Det skal være rart og sjovt at være i børnehave, og vi oplever, at børnene er glade.  Der er heller ingen tvivl om, at børn trives godt i mindre grupper. Noget, som normeringen normalt ikke er til. Men det er kun dag fire. Der stadig lidt ferie over det, vejret er helt fantastisk og mange børn er stadig derhjemme, siger børnehusets leder.

Går kun med forældrenes hjælp

Lisbeth Teilmann Dahl anslår, at kun mellem halvdelen og to tredjedele af børnene endnu møder ind i vuggestue og børnehave.

– Forældrene hjælper os megameget ved, at flere har valgt at beholde børnene hjemme. Det er en stor hjælp, for hvis alle børn mødte ind, ville vi ikke kunne være indenfor alle sammen med de nye rammer, siger Lisbeth Teilmann Dahl.

Det betyder dog ikke, at børnehaven ikke kan passe alle de børn, der er indskrevet.

– Det kan vi, men kommer de alle sammen, er vi nødt til at have et telt, og skal vi have alle børn, kræver det mere personale.

Forældrene har også været gode til at hente tidligt og i det hele taget oplever børnehuset, at også forældrene har taget godt mod restriktionerne.

– Vi har kun fået positive reaktioner. Vi har forsøgt at informere meget grundigt – blandt andet om de nye regler for aflevering og hentning af børn. Nogle forældre blev positivt overraskede over, at de ikke bare skulle aflevere deres børn ved lågen, men at der er en komme- og gå zone, hvor de gerne må gå ind et par stykker ad gangen og aflevere eller afhente stille og roligt i zonen.

– Jeg har ikke hørt om forældre, der er utrygge ved at skulle aflevere, og de kan se, at vi stadig tager deres barn i hånden og trøster, hvis der er brug for det, og vi hører, at de får børn hjem som er glade.

Et luftfoto af området ved Hullehavn ville vise et patchwork af skolebørn og børnehavebørn i små grupper rundt i området, for både Svaneke Skole og Svaneke Børnehus har valgt i stor udstrækning af tage naturen i brug som klasselokaler og ekstra ”børnehavestuer” for at sikre den nødvendige afstand mellem børnene. Foto: Jens-Erik Larsen

Indretning kræver stramme regler

Den lidt restriktive afleverings- og afhentningspraksis ved Svaneke Børnehus, skyldes børnehusets indretning.

– Vi har kun én indgang og en garderobe, derfor er vi nødt til at løse det på denne måde. Andre børnehuse har måske flere indgange og kan gøre det på en anden måde, forklarer hun.

Det mindste problem i den nye hverdag har næsten været den meget omtalte håndvaskning.

– Det med at vaske hænder, vidste børnene godt, inden de kom tilbage. Mens børnehuset har været lukket, har vi haft en Facebookgruppe, hvor vi har lagt sange, hilsner og historier op, blandt andet en håndvaskesang, som vi også bruger nu. Vi vasker faktisk ikke ret meget mere hænder, end vi gjorde i forvejen. Vi havde allerede indført, at de skulle vaske hænder, når de mødte om morgenen for at undgå alle de andre smittemuligheder såsom forkølelser.

To dages forberedelser

Personalet mødte ind to dage før børnene, hvor de ansatte ryddede op og pakkede en stor del af legetøjet væk og indrettede børnehuset efter de retningslinjer, de har fået fra myndighederne.

– Vi havde overvejet mange af spørgsmålene, så snart vejledningen kom, og Bornholms Regionskommune har også haft en genåbningsplan, så opgaven var, hvordan vi løser det her sammen, ud fra de ordrer, vi har fået.

– Vi retter os efter vejledningerne, sat sammen med sund fornuft. Hvis det pludselig regner en uge i træk, så må vi revurdere. Vi justerer løbende og må tage hver dag som en ny dag. De ansatte har været megaseje, selvfølgelig er der usikkerhed og spørgsmål, men også en megavilje til at se muligheder i stedet for begrænsninger, siger Lisbeth Teilmann Dahl.

Har de ansatte været bekymrede for at blive smittet selv?

– Nogle har pårørende, som ikke så stærke, så ja. Men vi holder fast i, at der er tænkt over, at man kan åbne op, og selv om usikkerheden ikke er forsvundet, er den til at være i og arbejde i. Vi kan nu se, hvordan det fungerer. Og jeg har ikke oplevet, at nogen ansatte har så stor usikkerhed overfor det, at de ikke vil arbejde med børnene, ligesom jeg heller ikke har hørt en forælder være utryg ved at aflevere deres barn.

Lisbeth Teilmann Dahl oplever, at den største forskel fra normalen til den nye hverdag er, at alting er planlagt meget mere.

– Vi har sat uforudsigeligheden i system. Det mest anderledes er måske, at hver dag ligner hinanden.

Her fisker pædagogstuderende Agnete ved Hullehavn med en af børnegrupperne. Foto: Jens-Erik Larsen

Savner fællesskabet

Der er dog heller ingen tvivl om, at børnehuset glæder sig til, at den normale hverdag kommer tilbage.

– Det er svært for alle, at vi ikke ved, hvad tidsperspektivet i det er. Jeg glæder mig til, at børnene igen kan løbe frit rundt, og at vi alle kan være tættere på hinanden, både børn, ansatte og forældre. Og savner allermest at vi kan samles alle sammen i de store fællesskaber, for eksempel til morgensang, og ikke hele tiden skal tænke i organisering og planlægning. At forældrene igen kan komme ind i børnehaven og at vi igen kan komme på ture sammen. For eksempel skulle vi have været på den årlige tur til rovfugleshoewt, men det kan vi ikke nu, og får så ikke den fælles oplevelse.