Fra Musikhuzet er meldingen, at ” vi vil nok blive overraskede, hvis der åbnes for koncerter den 11. maj”. Arkivfoto: Foto: Musikhuzet/Lonnie Kastberg

Arrangører: Nu kan man bedre vurdere om man har en chance

Mange arrangører af diverse begivenheder landet over har den senere tid efterlyst en udmelding fra regeringen om, hvordan den definerer ”store forsamlinger”.

Som bekendt er det lige nu forbudt at samles flere end 10 personer, men med den gradvise åbning af landet kan det snart blive relevant at blive klogere på, hvad det betyder, når regeringen melder ud, at ”store forsamlinger” under alle omstændigheder bliver forbudt helt frem til den 1. september.

Er arrangørerne købt eller solgt?

Tirsdag har Sundheds- og Ældreministeriet imidlertid forklaret, at ”store forsamlinger” er flere end 500 personer.

De store musikfestivaler – Roskilde Festival, Smukfest og så videre – var i forvejen klar over, at de ikke kunne komme på tale, men på Bornholm har blandt andre Steffen Hyldig fra Bornholms Musikfestival, som afvikles fra 13. juli til 13. august, efterspurgt en definition fra regeringens side. Bornholms Musikfestival er nemlig en ”lille festival” med 10 separate koncerter, hvor publikumstallet ved den enkelte koncert næppe overstiger 130 publikummer.

– Så kan man spekulere på, hvad der sker efter den 10. maj, siger han med reference til, at det faktisk lige nu er helt uvist, hvorvidt forbuddet mod at flere end 10 personer samles, bliver forlænget (se boks).

– Men at man nu gør det klart, at hvis der bliver åbnet, bliver det højst for op til 500 mennesker, synes jeg er en ganske fin udmelding, som mange har glæde og gavn af. For nogle arrangører er det en håndsrækning. Har man for eksempel et arrangement på flere end 500 mennesker, kan man overveje, om man kan skære det ned til 500, eller om man simpelthen er nødt til at aflyse. Definitionen vil hjælpe mange arrangører af halvstore arrangementer i forhold til, hvad de skal gøre, mener Steffen Hyldig dermed, og han bakkes op i den vurdering af Peer Koefoed Andersen, som er kunstnerisk leder af Musikhuzet Bornholm.

Han kan fortælle, at flere af Musikhuzets frivillige allerede har kontaktet ham for at høre, om der nu igen skal afvikles koncerter på spillestedet.

– Åbner vi igen 11. maj, spørger de. Men jeg tror, man skal læse regeringens udmelding lidt omvendt, siger Peer Koefoed Andersen.

– Forstået på den måde, at den hovedsageligt er relevant for folk, der er i gang med arrangementer, hvor der er flere end 500. De kan konstatere, at sådanne arrangementer i hvert fald ikke bliver til noget. Jeg tror, vi først senere bliver kloge på, om og hvornår vi kan åbne i Musikhuzet, men jeg forstår godt folk, der ønsker at tolke det den anden vej rundt og se udmeldingen som en mulighed for, at vi snart åbner.

Så hvis jeg spørger dig, hvornår I åbner, siger du hvad?

– Så siger jeg, at vi hele tiden afventer, hvad der sker. Nu ved vi, forbuddet mod forsamling af flere end 10 personer gælder til den 10. maj, men vi vil nok blive overraskede, hvis de åbner for koncerter den 11. maj, siger Peer Koefoed Andersen.

 

Regeringen definerer ”store forsamlinger”

Sundheds- og Ældreministeriet noterede tidligere i dag på Twitter følgende:

”Regeringen har besluttet, at der skal gælde et forbud mod større arrangementer hen over sommeren og frem til den 1. september 2020. Grænsen for store arrangementer er nu blevet fastsat, så man ikke må afholde arrangementer med flere end 500 personer.

Fastsættelsen af loftet på 500 personer for store arrangementer får dog ingen praktisk betydning i første omgang. Forbuddet om at forsamle sig mere end 10 personer blev fredag forlænget til og med den 10. maj 2020”.

 

Ingen problemer

For lige præcis Bornholms Musikfestival betyder regeringens udmelding ikke det store, siger Steffen Hyldig.

Han har nemlig hele tiden været indstillet på, at festivalen skal gennemføres på en eller anden måde – både for publikums, musikernes og festivalens kontinuitets skyld.

– Så det er ikke sådan, at jeg hoppede og ned i stolen, siger han om regeringens udmelding.

– Jeg har hele tiden set lyst på det og troet på, at vi kunne gennemføre.

Han forestiller sig, at der eventuelt kan blive tale om, at kirkerne, hvor hans festival afvikles, åbnes på samme måde som i eksempelvis supermarkeder, forstået på den måde, at der må opholde sig et vist antal pr. kvadratmeter

– Bliver det tilfældet, kan jeg ikke se, at der skulle være noget til hinder for, at vi afholder vores koncerter med det antal mennesker, der må være i kirken, og efter de retningslinjer, der udstikkes, siger han.

– Bliver der åbnet for 500 mennesker, er der jo ingen problemer, og jeg forestiller mig under alle omstændigheder, at vi på grund af turistsituationen vil opleve færre publikummer end normalt. Om det giver os mulighed for kompensation for det indtægtstab, vi måtte få, ved jeg ikke, men ellers må vi tale godt med fondene eller finde en anden måde at løse det på.

DBU Bornholms lokalformand, Lars Albæk, har ligeledes i Bornholms Tidende efterlyst en definition af ”store forsamlinger”, fordi der er tvivl om fodboldskoler i Hasle, Viking og Knudsker IF.

Det lykkedes ikke tirsdag formiddag at få en kommentar fra ham til udviklingen i situationen.