Antallet af nye ledige er eksploderet – og det har ikke toppet, lyder det fra Jobcentret

Mens kurven af smittede med coronavirus går ned, går kurven over arbejdsløse stejlt den modsatte vej.

Med 1.420 registrerede arbejdsløse i alt på Bornholm i de seneste tal fra mandag er 560 personer flere nu ledige i dag end på samme tidspunkt sidste år. I alt 666 nytilmeldte ledige siden coronakrisens udbrud er lige godt tre gange flere nye ledige, end der er kommet til, når man ser på gennemsnittet for den samme periode i de seneste fem år.

– Jeg har været her i snart 20 år, og jeg har aldrig været ude for noget som det her før, fortæller Jan Rasmussen, leder af Jobcentret.

– Finanskrisen kunne man arbejde sig ud af, men her ved vi jo ikke hvilke scenarier vi skal regne med, og hvor længe det vil vare. Først vidste vi ikke, om Folkemødet ville blive aflyst, og vi ved stadig ikke hvor mange, der kan og tør åbne – og hvornår, siger han.

Winni: Vigtige ting endnu uvisse

Borgmester Winni Grosbøll (S) fortæller, at regionskommunen ser tiden an en smule endnu, fordi flere vigtige forhold stadig er uafklarede.

– Lige nu har vi ikke planlagt en ekstraordinær indsats med at omskole folk, for hvad skulle vi omskole folk til? Vi vil stadig også godt lige vil se, hvor det bevæger sig hen med corona: Kommer turistsæsonen for eksempel i gang, eller vil det vare ved helt ind i sommeren? siger hun.

– Vi venter også på at se, hvad der sker hos Jensen, og hvad der i øvrigt sker på eksportmarkederne. Vi har også hørt fra andre af vores erhvervsvirksomheder, der har svært ved at eksportere.

– Det vi har brugt krudt på er at rådgive vores virksomheder om, hvad de skal gøre for at kunne undgå at afskedige ansatte. Det handler blandt andet om at oversætte de hjælpepakker, der er kommet, siger Winni Grosbøll.

På Jobcentret venter Jan Rasmussen ikke en gang, at ledighedstallene har toppet endnu. Faktisk er det ret sikkert, at de ikke har toppet.

– Vi mangler stadig at få de hjemsendte med opsigelser ind. De opsagte funktionærer fra for eksempel Jensen kommer først ind i systemet den 1. juli. Det samme gælder alle, der har været ansat under funktionærloven, fortæller han.

Flere nye ind, færre ud i job

De 1.420 registrerede ledige på Bornholm netop nu er 560 flere end på samme tidspunkt sidste år.

– Det er en kombination af nye, der har meldt sig ledige, og at den afgang fra systemet, som vi plejer at se, når turistsæsonen begynder, ikke har været der i år. Dels er der kommet en større tilgang af ledige end normalt, og dels har der været mindre afgang, siger Jan Rasmussen.

Oversigten over hvilke brancher, som flest af de nye ledige fik deres seneste lønseddel fra, viser, at handel, transport og industri tegner sig for de fleste af de nye ledige. Også bygge- og anlægsbrancen har leveret mange.

– Rækkefølgen på top-10 over brancher ramt af ledige er nogenlunde den samme, som den plejer at være. Det ser ikke anderledes ud, end vi ville forvente, siger han.

– Den branche, der er stukket af, er metalindustrien. Det skyldes primært de hjemsendte hos Jensen og den afsmittende effekt for deres underleverandører.

Nye kurser er på vej

Med så mange nye ledige plus sæsonledige, der ikke har kunnet gå på arbejde i turisterhvervet, er Jobcentret i øjeblikket et sted, der ikke er ramt af ledighed. Der er rigeligt at lave med bare at danne sig et overblik over, hvem de mange nye arbejdsløse er, hvad de kan, og hvad de har af tanker.

– Vi har kontaktet alle de nytilmeldte ledige. Reaktionerne har været lidt forskellige: Nogle tager gladeligt imod, når vi ringer, og andre siger, at de ikke skal tale med os, fortæller Jan Rasmussen.

– Vi prøver at finde ud af, hvor de kommer fra, og hvad de forventer. Vi er også ved at finde ud af, hvad vi kan tilbyde over nettet. Campus Bornholm kommer blandt andet med nogle tilbud om undervisning i foreksempel it og engelsk som AMU-forløb over nettet.

– Vi satser meget på at opkvalificere de ufaglærte. Det er ikke alle, der har lyst til at blive opkvalificeret, men nogle har. Dem med de korteste uddannelser er ofte dem, der bedst kan undværes, og det prøver vi at rette op på, siger Jan Rasmussen.

– Vi tror ikke, at beskæftigelsesområdet er det, der vil genåbne først, så vi prøver at tilbyde jobforløb online. Nogle af de nye tilmeldte har faktisk ikke prøvet at være ledige før, så også for dem er det en helt ny situation, siger han.

Jobcentret er ikke gearet til det

For Jobcentret selv betyder den meget store tilgang af ledige en arbejdsbyrde, der ligger langt ud over den sædvanlige. Samtidig er Jobcentret lukket ned for fysisk fremmøde, så al kontakt foregår telefonisk og over nettet.

– Vi prøver også at lægge en plan for, hvad vi skal gøre, når der bliver åbnet op igen. Jobcentret er jo ikke normeret til, at der kommer så mange nye ledige på så kort tid, fortæller Jan Rasmussen.

– Vi prøver at se, hvor vi kan få hjælp fra andre steder internt i Jobcentret. De enkelte områder indenfor Jobcentret har budt ind med medarbejdere, der kan hjælpe os med at kontakte de ledige.

Jan Rasmussen venter, at kommunerne senere vil blive kompenseret for de ekstraudgifter, som coronakrisen netop nu fører med sig, blandt andet i form af flere arbejdsløse.

– Man er ikke begyndt at kigge på, hvordan man hjælpe kommunerne, men det skal jo til på et tidspunkt. Jeg er sikker på, at regeringen vil drøfte med Kommunernes Landsforening, hvordan kommunerne kan blive kompenseret. De første udgifter til den her situation er jo lige nu kommunale udgifter, siger han.

– Også fordi vi ikke kender de vilkår, som vi får, bruger vi lige nu tid på at lære de ledige at kende og på at forberede de scenarier, som vi kan stå i bagefter. Hvis vi for eksempel skal til at holde samtlige samtaler med ledige digitalt, hvordan gør vi så det, og hvor mange ressourcer vil det kræve?