Undervisningen er i gang på Rønne Privatskole. Foto: Jacob Jepsen

Langt de fleste børn mødte ind på privatskolen

De fire yngste årgange vendte onsdag morgen tilbage til Rønne Privatskole. Skoleleder Jesper Jørgensen og viceskoleleder Klaus Pedersen tog imod forældre og børn ved skolens indgang, inden lærerne guidede børnene helt ind i deres nye klasselokaler.

Første punkt på dagsordnen i klassen var håndvask, og lærerne instruerede hver elev i, hvordan hænderne bliver helt rene.

Skolens ledelse kunne hurtigt konstatere, at langt de fleste børn er vendt tilbage efter mere end en måned uden almindelig klasseundervisning.

– Vi er kommet rigtig godt i gang. Der er mødt mange børn ind. Heldigvis har mange forældre bakket op om åbningen og sendt deres børn i skole, siger Jesper Jørgensen.

80 ud af de 92 børn i 0.-3. klasse troppede op, fortæller Jesper Jørgensen. Med tre fraværende per klasse i gennemsnit er fraværet kun en smule højere end til daglig.

Sæbe, servietter og spande

Skoleleder Jesper Jørgensen tilskriver det fine fremmøde skolens grundige plan for genåbningen. Alle forældre er blevet orienteret om, at klasserne er delt op i to grupper á 11-12 elever, som holder frikvarter forskudt af hinanden. Om morgenen er der fleksibel mødetid fra klokken 8 til 8.20, som forældrene opfordres til at benytte.

Dertil kommer en stor opmærksomhed på hygiejnen.

– I går gjorde vi klar. Det har selvfølgelig været et fokusområde, om vi havde sæbe og papirservietter nok – og også affaldskurve nok til papir, siger Jesper Jørgensen som et eksempel på forberedelserne, hvor håndvask og afstand har været centralt.

– Det har skabt en rimelig tryghed hos børn og forældre, og jeg tror også, at de var glade for at komme i gang igen.

Skoleleder Jesper Jørgensen. Foto: Jacob Jepsen

Virusbolde

Efter håndvasktræningen blev første skoledag indledt med, at lærerne i de halverede klasser fortalte eleverne om den abstrakte virus, som kan virke angstfremkaldende, når børn for eksempel konfronteres med daglige dødstal på tv.

– Ikke mindst har vi prøvet at snakke om, hvad corona er for noget. Det er nemmere at snakke om, når man er sammen med børnene. De er børn og går med nogle tanker, som kan overraske voksne. Nogle forestiller sig, at coronavirus er en slags bolde med totter, som man kan blive ramt af på gaden, når de går nede i byen, fordi de har set virussen afbildet sådan, siger Jesper Jørgensen.

På forhånd har der været megen debat om, hvordan skolerne kunne genåbne på en sikker måde, og Bornholms folkeskoler har valgt at vente til torsdag med at byde børnene indenfor. På Rønne Privatskole skal 4. og 5. årgang først tilbage på mandag, og de ældste elever fra 6. klasse og opad skal fortsætte med fjernundervisningen, indtil myndighederne træffer en beslutning om at sende dem tilbage i de fysiske klasselokaler.

 

Retningslinjerne på Rønne Privatskole

Skoledagen vil altid starte med håndvask og slutte med håndvask. Lærerne vil fra klokken 8.00 være klar til at guide eleverne igennem den første håndvask.

Undervisning tilrettelægges, så størstedelen af skoledagen foregår udendørs.

Der er ikke normal undervisning, da sundhedsmyndighedernes anvisninger, regler og rammer er vigtigere end de faglige mål i skolens årsplan.

Der gøres ekstra rent hver dag. Alle flader og kontaktpunkter inklusiv håndtag vaskes hver dag. Ligeledes toiletter.

Kun én klasse/gruppe opholder sig i samme lokale i løbet af en dag – det gælder også faglokaler. Hvis der er undervisning hele dagen i lokalet, rengøres dette midt på dagen i en pause.

Børnene skal huske afstand og lege med maksimalt fem andre i frikvartererne.

Håndvask er et meget centralt punkt og skal gøres ofte.

Hvis enten personale eller elever, er det mindste syge, så skal de blive hjemme, til to dage efter alle symptomer er væk. Man må ikke komme i skole eller på arbejde, hvis man bor i

husstand med en person med påvist covid-19.