Foto: Torben Ager

Bornholm i København aflyses, men konsulenter skal stadig betales: Kommunen taber over 100.000 kroner

“Bornholm i København” – det tilbagevendende arrangement, hvor Bornholm promoveres på Rådhuspladsen – skulle være fundet sted på lørdag, den 18. april.

Årets udgave bliver aflyst på grund af coronaepidemien, men planlægningen var nået så langt, at regionskommunen sandsynligvis kommer til at lide et sekscifret økonomisk tab.

Det fremgår af dagsordnen til onsdagens møde i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, hvor politikerne skal afgøre, hvordan det udgifterne til det aflyste arrangement skal finansieres.

Udvalget bevilgede så sent som i februar 50.000 kroner i støtte til Bornholm i København, og dertil kommer en underskudsgaranti på 118.650 kroner.

Planlægningen har været lagt i hænderne på Brødrene Mads og Mikkel Marschall, som over for regionskommunen gør krav på et honorar 130.000 kroner eksklusiv moms.

Administrationen lægger op til, at regionskommunen betaler 109.375 kroner til de eksterne konsulenter, mens sponsoren Bornholms Brand, der havde støttet med 25.000 kroner, dækker de resterende 20.625 kroner.

Ifølge sagsfremstillingen, der er skrevet af den kommunale forvaltning, har brødrene Marschall oplyst, at cirka 25 procent af det udførte arbejde ville kunne genbruges, hvis Bornholms Regionskommune ønsker at gennemføre arrangementet på et andet tidspunkt.

Kommunen har undersøgt, om arrangementet kunne udskydes til senere på året. Men da den tidligste dato er 3. oktober, har administrationen konkluderet, at det ville blive sent på år, hvorfor Bornholm i København aflyses helt i 2020.

De 59.275 kroner, der er til overs fra underskudsgarantien, vil blive ført tilbage til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje.