Foto: Berit Hvassum

Over 50 ansatte er sendt hjem uden løn

I sidste uge var der stille hos Jensen Denmark i Rønne. Alle medarbejdere på fabrikken blev fredagen før palmesøndag sendt hjem – enten på ferie eller på en særlig force majeure-ordning. Efter påskeferien har Jensen atter sat gang i produktionen.

– Jeg har ikke været ude at kigge, men der holder mange biler ude på parkeringspladsen, så hovedparten er tilbage igen, siger direktør Morten Rask som svar på Bornholms Tidendes spørgsmål.

Ikke alle produktionsmedarbejdere er dog tilbage i arbejde. Godt 50 ansatte er sendt hjem uden løn, fortæller Morten Rask. Inden påskeferien fik de at vide, at de var sendt hjem på ubestemt tid som følge af en særlig force majeure-aftale indgået mellem Dansk Industri og CO-Industri, der repræsenterer fagforbundene. Force majeure-aftalen, der for nylig er forlænget frem til 30. april, gør det muligt for virksomheder at sende timelønnede medarbejdere ansat på industriens overenskomst hjem uden løn fra dag til dag.

Medarbejdernes opsigelsesvarsler – der kan være op til 120 dage – er undtagelsesvist sat ud af spillet under force majeure, men de hjemsendte har adgang til dagpenge fra dag 1.

– Vi må ikke ansætte andre end dem, vi har sendt hjem. Men de hjemsendte må godt tage arbejde et andet sted. De har stadig et arbejdsforhold til virksomheden de næste seks måneder, siger Morten Rask om de andre force majeure-betingelser.

Hvis de medarbejderne ikke kaldes tilbage inden for de seks måneder, afsluttes ansættelsesforholdet automatisk, og efter de seks måneder udbetales fratrædelsesgodtgørelsen, som medarbejderne er sikret i overenskomsten.

Fagforening: At betegne som en fyreseddel,

Metal Bornholms formand, Klaus Holm, beskriver force majeure-aftalen som en “ultimativ” aftale, eftersom de sædvanlige opsigelsesvarsler er suspenderet.

– Det er faktisk at betegne som en fyreseddel, siger Klaus Holm om de særlige betingelser.

I lyset af den store usikkerhed, som de eksporterende virksomheder står over for, har Metal Bornholm forståelse for den helt særlige ordning.

– De eksporterende virksomheder har ikke været udsat for noget lignende siden verdenskrigene. Man gør det helt målrettet for at øge overlevelsesmulighederne for virksomheden. Enten har man en virksomhed, eller så har vi ikke en virksomhed. Det er ikke en supergod aftale, men det er den bedst opnåelige, siger Klaus Holm.

Hos Metal Bornholm er 140 personer meldt ledige. Før krisen lå ledighedsniveauet på 30-35 personer, oplyser Klaus Holm.

Fleksibilitet og uvished

Jensen Denmarks direktør glæder sig over fleksibiliteten, som force majeure-aftalen giver, men anerkender samtidig, at den fører til stor usikkerhed blandt de ansatte.

– Det er dejligt, at man har lavet denne aftale, men uvisheden er selvfølgelig ikke så rar for de ansatte, siger Morten Rask.

Force majeure-ordningen rummer også en fordel for de ansatte, påpeger Morten Rask, idet Jensen Denmark med den øgede fleksibilitet vil få lettere ved at sige ja til ordrer med kort varsel, hvorved vejen tilbage til jobbet kan blive kortere for de ramte metalarbejdere.

Morten Rask forklarer, at muligheden for i industrien at gøre brug af hjemsendelser uden opsigelsesvarsel er helt speciel for denne tid, mens den ordreafhængige tilgang til ansættelsesforhold er mere typisk i andre brancher.

– Hjemsendelser er noget, man gør stor brug af i håndværkerfagene, når der ikke så mange ordrer, siger Morten Rask.

Det er afledte effekter af coronakrisen, som omfattes af force majeure-ordningen. Det vil sige, at pludseligt annullerede ordrer fra nogle lande kan berettige til hjemsende medarbejdere.

Usikkerheden om, hvordan markedet på de globale vaskerimarked udvikler sig, er højst frustrerende for både ledelsen og de ansatte, siger Morten Rask, som for øjeblikket vurderer, at der vil gå halvandet år, før ordrebogen kan se ud som før coronakrisen.

– Det er kun gisninger. Vi aner det simpelthen ikke. Det er som at navigere gennem et minefelt. Hvis man vidste, hvordan verden ser ud om fire måneder, ville det være nemmere.

Jensen Denmark, der er Bornholms største industrivirksomhed, afskedigede 31. marts 77 funktionærer – en medarbejdergruppe, der typisk har længere opsigelsesvarsler end metal- og 3F-ansatte.