Rønne Havn. Foto: Per Frost

Rønne Havn opnår stort overskud trods ombygning

Rønne Havn kom ud af 2019 med et overskud på 28,9 millioner kroner ud af en omsætning på 77,4 millioner kroner.

Begge nøgletal er væsentligt lavere end i 2018, der imidlertid er et særligt år, fordi mange års ophobede indtægter fra igangværende retssager med Rederiet Færgen (nu Molslinjen) er indregnet i 2018-tallene.

Det kan derfor være mere relevant at holde sidste års nøgletal op imod 2017. På de to år er omsætningen steget med over 20 millioner kroner, og resultatet på bundlinjen er øget med 13,6 millioner kroner.

“At den ordinære omsætning – renset fra disse forhold – stiger pænt i en fase med ‘tryk på kedlerne’ – er jeg mildest talt meget stolt over på organisationens vegne,” skriver administrerende direktør Thomas Bendtsen i årsrapporten.

Thomas Bendtsen hæfter sig ved, at det er lykkedes at opnå vækst i omsætningen, samtidig med at havnen blev udvidet, og der af den grund altså var “tryk på kedlerne”.

Bornholms Tidende har spurgt, hvordan havnens forretningsområder – bulk, offshore, krydstogt og færger – hver især bidrager til væksten og overskuddet, men det ønsker Thomas Bendtsen ikke at gå i detaljer med. Han fortæller, at både offshoreaktiviteter, krydstogtanløb og det stigende besøgstal på Bornholm har haft en effekt på regnskabet.

– Når der transporteres flere biler og passagerer, så gavner det også os, bemærker han om de mekanismer, der er indbygget i havnens kontrakt med Molslinjen.

Havneudvidelsen kan aflæses i regnskabet. Havnens langsigtede gæld blev næsten fordoblet i løbet af 2019 – fra 298 mio. til 549 mio. kroner.

Coronatvivl

Når havnens ledelse skuer fremad, sker det med lyst sind.

“Vi forventer i 2020 en pæn vækst i omsætningen i forhold til 2019, hvilket skyldes, at vi i efteråret 2020 påbegynder vores første projektopgave som installationshavn for Kriegers Flak-projektet. Så alt i alt et travlt, men også skelsættende 2020 forude”, står der i årsrapporten.

Thomas Bendtsen medgiver dog, at optimismen, siden årsrapporten blev skrevet, har lidt et knæk på grund af coronakrisen, der rammer havnens indtægtskilder bredt. Færgeaktiviteten reduceres i foråret, og de første aflysninger fra krydstogtselskaber er indløbet. Thomas Bendtsen regner med, at havnen i den kommende tid vil revidere forventningerne til 2020.

På længere sigt forventer havneledelsen, at investeringerne i havneudvidelsen og den derigennem opnåede position på havvindmølleområdet vil blive en sikker indtjeningskilde for havnen såvel som for Bornholm.

“Offshore wind-markedet vil blive en af de væsentligste faktorer i indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen på kloden. Havvindmøllebranchen vil ekspandere voldsomt i de kommende mange år – og udviklingen vil ikke stoppe selv i perioder med dalende vækst. Alene det forhold vil være betydningsfuldt for Bornholm, hvis arbejdsmarked er meget følsomt overfor konjunkturudsving,” skriver Thomas Bendtsen.

I slutningen af 2020 rykker Siemens Gamesa ind på havnearealet med de store vindmølledele, der skal installeres på den danske havvindmøllepark Kriegers Flak, der er i gang med at blive opført i Østersøen nær Møn.

“I forbindelse med Siemens Gamesas opstart er det ledelsens forventning, at organisationen – også her – kommer til at løbe stærkt; men vi har forberedt os i flere år på opstart af dette nye marked, så vi er klar,” skriver havnedirektøren om den skelsættende begivenhed sidst på året.