Foto: Allan Rieck

Forsyningen: Kun få ændringer i øens energiforbrug

Flere forretninger, virksomheder og institutioner er lukket ned i de her dage, og rigtig mange bornholmere har skiftet kontoret ud med hjemmearbejdspladsen. Alligevel betyder den delvise nedlukning ikke, at regionens energi- og vandforbrug er mindsket i en synlig grad. Det siger, Klaus Vesløv, kommunikationschef hos Bornholms Energi og Forsyning.

– Forbruget er marginalt nedadgående, men det er så små forskelle, at det ikke er noget, vi kan konkludere noget entydigt på. De store virksomheder er stadig i gang, og vi har haft nogle uger lige nu, hvor vejret har været rigtig godt. Når der er så meget sol, så har produktionsvirksomheder og folk generelt brug for mindre energi til lys og varme, siger han.

I København kan man se større udsving i forbruget, da der er flere større virksomheder med mange ansatte, der må lukke på grund af myndighedernes anbefalinger om covid-19.

– Ifølge vores brancheorganisation kan man på landsplan se en svagt nedadgående tendens, men det gælder ikke her. Generelt er el- og vandforbruget hos os ikke særligt følsomt for udsving i de her situationer i og med, vi ikke har særligt mange af de rigtig store produktionsvirksomheder, siger Klaus Vesløv.

Ser normalt ud

Heller ikke hos Rønne Vand og Varme ser man nogen tendens til et egentligt ændret forbrug. Ifølge driftschef Kim Farsøe bliver der brugt den samme mængde varme, som der plejer, mens vandforbruget måske er en lille smule højere.

– Når folk er hjemme og arbejde, drikker de måske lidt mere kaffe eller går lidt mere på toilettet. Men det skal ses i lyset af, at de store forbrugere som hospitalet og slagteriet fortsat kører som uforandret, så det er svært at sige noget om præcist, siger Kim Farsøe.

Thorbjørn Gjessing er drifttekniker på Tejn Vandværk og Østermarie Vandværk. Han har kigget på vandforbruget for samme tid sidste år og kan ikke se nogen særlige udsving.

– Lige nu udpumper vi 157 kubikmeter vand i døgnet. Samme dato sidste år lå tallet på 148 kubikmeter. Så det er ikke noget, der springer i øjnene, siger Thorbjørn Gjessing.

– I vores områder bor der rigtig mange ældre mennesker, og de er jo i forvejen hjemme mange af dem, så vi kan ikke se de store udsving. Der sker normalt ikke så meget lige nu, det begynder først at røre på sig omkring påske, og frem mod sommer kommer der rigtig gang i den.

I Tejn kommer vi nok til at mærke, at Trolling Master Bornholm ikke bliver afholdt i år. Der kommer mange mennesker. De vil som regel gerne bo i nærheden og plejer at bo i sommerhuse og på hoteller deroppe, siger han.

Ved Trolling Master sidste år lå vandforbruget på lige over 300 kubikmeter i døgnet, set i forhold til det normale forbrug i april, når hoteller og vandrehjem åbner, hvor forbruget ligger omkring 250 kubikmeter. Vandforbruget er som regel lavest i februar på omkring 130 kubikmeter i døgnet, mens vandforbruget i højsæsonen, når det går vildest for sig under Folkemødet, er mellem 400-450 kubikmeter i døgnet.

Flere mennesker i sommerhusene

Et sted viser det sig, er der måske er en lille, men tydelig ændring i vandforbruget. Det er på Sømarkens Vandværk. Her bliver der brugt en smule mere vand, end der gør normalt. Anders Hjorth Jensen er driftsleder, og pumper i dag 114 kubikmeter vand ud i døgnet. Det normale forbrug i marts ligger omkring 90-95 kubikmeter. Det er en lille stigning på 15-20 kubikmeter i døgnet.

– Det skyldes måske, at der er en del, der er i sommerhuse hernede, siger Anders Hjorth Jensen.

– Jeg bor selv i sommerhusområdet og kan se, der er flere i husene og på stranden, end der plejer på det her tidspunkt. Det er nok folk, der tænker, at hvis de alligevel skal arbejde hjemmefra, så kan de lige så godt gøre det ude i sommerhuset, hvor de kan komme lidt på afstand, siger han.

Det lidt forhøjede forbrug Sømarkens Vandværk giver mening, siger Klaus Vesløv.

– Det giver god mening, at man kan se en forskel i Sømarken. Det er et mindre værk, der for en stor del primært leverer til de store sommerhusområder dernede. Bornholms Energi og Forsyning driver Smålyngsværket, som også forsyner nogle sommerhusområder, men også leverer til Svaneke og Nexø byer. Så det kan godt være, at folk flytter forbruget ud af byerne og ud i sommerhusene, men det kan vi ikke se på vores værk, siger han.

Han peger på, at der først vil være nogle helt konkrete forskelle at pege på, når vi kommer hen til påskeferien, hvor turistsæsonen normalt ville starte. Spørgsmålet er, om turisterne udebliver i år.

– Det er klart, at når der kommer tusindvis af mennesker til øen, så giver det et udslag, vi kan se. Jeg håber af hele mit hjerte, at vi snart får bugt med coronavirus, så alle kan komme tilbage til en normal hverdag, og vi kan få gang i hjulene igen, siger Klaus Vesløv.