Nylars Kirke. Foto: Jens-Erik Larsen

Kirker låser døren

I søndags var der ingen gudstjenester i folkekirkerne. Det kommer der heller ikke til at være på søndag. Til gengæld har nogle præster ladet kirkerummene være tilgængelige, så folk kunne komme ind og finde ro der.

Provst Johannes Gregers Jensen fortæller imidlertid, at myndighederne opfordrer til, at det bliver ændret.

– I svære situationer er kirkens rum vigtigt og betydningsfuldt for mange. Men mange steder vil man i den her tid møde en låst kirke.

– Nogle præster har ladet kirken stå åben, så folk kunne søge andagt der. Men ministerierne anbefaler, at man stopper med den praksis, fordi vi risikerer, at kirkerne giver smitten videre. Lægger en smittet hænderne på alterskranken, og der bag efter kommer en anden og gør det samme, kan man overføre smitte, fortæller Johannes Gregers Jensen.