Foto: Berit Hvassum

Situationen kan ændre sig med kort varsel: Bofa prioriterer sundhedsskadeligt affald

Som mange andre dele af det bornholmske samfund kører det kommunale affaldsselskab Bofa for nedsat kraft på grund af coronavirus. Der er indført nødberedskab, hvilket blandt andet betyder, at det med få undtagelser ikke er muligt at aflevere affald på øens genbrugspladser. Bofa ved, at det kan være til gene for nogle, men det sker, for at selskabet kan koncentrere sine ressourcer om de vigtigste opgaver, forklarer direktør Jens Hjul-Nielsen.

– De få ressourcer, vi har, vil vi gerne bruge på at sikre to ting, dels at alt, der er sundhedsskadeligt, kommer væk, og dels at vi kan understøtte den del af erhvervslivet, der stadig er i gang. Det er de to ting, vi gerne vil gøre, og så må vi bede almindelige borgere om at have tålmodighed og forståelse i den her situation, siger han til Bornholms Tidende.

Det kan ændre sig

Bofas vægt i Rønne holder åbent på hverdage indtil klokken 12, så erhvervslivet kan komme af med affald, og efter særlig aftale er det muligt at aflevere affald på genbrugspladsen i Rønne, så alle kan komme af med såkaldt klinisk risikoaffald, madaffald og andet inden for det, som sektoren betegner som våde fraktioner.

– Det hjælper vi selvfølgelig med, siger Jens Hjul-Nielsen.

De midlertidige retningslinjer meldte Bofa ud torsdag formiddag, og i skrivende stund gælder de stadig, men ifølge Jens Hjul-Nielsen kan de ændre sig med kort varsel. Sådan er det i den aktuelle situation, Bornholm og resten af Danmark befinder sig i på grund af coronavirus.

– Vi ved ikke, hvordan tingene udvikler sig. Lige ser det sådan ud. Det kan ændre sig fra dag til dag, og det kan både ændre sig i op- og nedadgående retning. Det kan godt være, vi er i stand til at åbne nogle services, vi ikke har nu, men det kan også være, vi må lukke yderligere ned. Det er der ingen, der ved. Tingene kan ændre sig og er på ingen måde stationære, siger Bofa-direktøren.

Særlig tilladelse

Som privatperson kan man i helt særlige tilfælde få lov til at aflevere mere almindeligt affald på genbrugspladsen i Rønne. Det kræver en forudgående tilladelse, som man kan få ved telefonisk henvendelse til Bofa, hvor den nedskalerede bemanding også betyder, at der er begrænsning på telefonkapaciteten.

Jens Hjul-Nielsen blev i weekenden selv kontaktet af en borger, som var ved at flytte, og som ikke havde mulighed for at opbevare sit affald, fordi vedkommende skulle forlade sin hidtidige bolig.

– Der var ikke noget sted at gøre af det, så borgeren kunne ikke lade det ligge og vente på, at vi åbner igen. I den situation må vi hjælpe hinanden, og så måtte borgeren komme op, og så måtte vi prøve at løse det. Det kan være et eksempel på sådan en situation, siger Jens Hjul-Nielsen.

Og så kan det som sagt være, at meldingen fra Bofa er en helt anden i morgen, alt efter hvordan situationen udvikler sig.

– For få dage siden sad vi og snakkede om at rejse til Jylland, og nu skal man være glad, hvis man kan køre til Sorthat-Muleby. Det er jo der, vi er nu, som Bofa-direktøren udtrykker det.