Landbrugsjord bliver til ny natur syd for Udkæret

Naturstyrelsen Bornholm har netop erhvervet 16 ha landbrugsjord umiddelbart syd for Udkæret.

– I de kommende år skal vi forvandle landbrugsjorden til mere ny natur. I første omgang skal der tages høslæt på arealerne uden at gøde dem for at få fjernet næringsstoffer, skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Vådområdet Udkæret blev etableret for 20 år siden og har siden udviklet sig til en vigtig fuglelokalitet. Så vigtig, at den for nogle år siden blev udpeget som EU-fuglebeskyttelsesområde. Udkæret er også hjemsted for Bornholms største bestand af løvfrø.

Projektet Ekkodalens Moser er et andet eksempel på, at naturen får mere plads. Her omdannes cirka 50 ha agerjord til ny natur i form af vandløb, paddevandhuller og eng i løbet af sommeren 2020, såfremt de fornødne tilladelser opnås hos kommunen.

Projektet har også undersøgt mulighederne for naturgenopretning af cirka 30 ha ved Thorevandet og Skyttedam. Da området ligger på privat jord, realiseres det kun, såfremt lodsejerne er interesserede, og der kan laves aftaler med dem.