Nils Jespersen. Arkivfoto: Allan Rieck

Allemandsretten har sin egen udgave i Boderne

Grundene må ikke hegnes.

Sådan lyder det kort og godt i de gamle deklarationer, der siden 1976 har ligget til grund for den lokale færdsel i Boderne.

Nils Jespersen har sommerhus i den del af området, som afspærres i forbindelse med militærets øvelser. Han er søn af Knud Jespersen, der var en slags ‘founding father’ til deklarationerne i det selvgroede sommerhusområde, og han har aldrig hørt ordet ‘allemandsret’ benyttet i Boderne. Men han forstår godt, hvad der menes med det.

– Men man må ikke sætte hegn. Der er fri adgang over folks grund, siger han.

Hækken fik et kort liv

Og det er en ret der værnes om i området. Ifølge Nils Jespersen, som er kommet i Boderne hele sit liv, har det aldrig været god tone at markere sit territorium på de små grunde.

– Der blev altid dårlig stemning, når nogen prøvede at plante noget der, hvor folk gik, siger Nils Jespersen med hentydning til de gamle stier, som fører fra de højereliggende dele af området og ned til stranden.

En enkelt episode står især tydeligt i erindringen.

– Der var nogen der engang forsøgte at plante en hæk ud til en af stierne. Det ville man ikke finde sig i. Den fik et kort liv, den hæk.

Fint som det er

Det kræver et bestemt mindset at have sommerhus på de små grunde i Boderne. Også for dem der går på stierne, siger Nils Jespersen.

– Man går helt vildt tæt på folks privatsfære. De sidder måske på terrassen og spiser, når man går forbi. Sådan har det altid været, siger Nils Jespersen, der følger lokalplanforslagets skæbne fra sidelinjen. Hans sommerhus ligger i den østlige del af området, hvor der afspærres når der skydes på Raghammer.

– Det er ikke noget problem, så kører vi bare hjem, siger han.

Nils Jespersen ser ikke noget stort behov for at få en lokalplan for området.

– Militærøvelser er ikke foreneligt med helårsbeboelse, siger han.

– Man kunne lave lokalplan for den del af området som ikke afspærres i forbindelse med militærets øvelser, men så får man to lovsæt. Jeg synes egentlig, det er fint som det er.

Allemandsretten skal bibeholdes

Med hensyn til “Allemandsretten” ønskes bibeholdt fri adgang på eksisterende stier, – og at ejere af sommerhuse respekterer denne ret ved ikke at sætte skilte op eller på anden måde hindrer adgangsforhold. Stierne skal give adgang til havet og skoven.
Høringssvar, Boderne