– Man har i alle årene haft allemandsret i Boderne, så det er tilladt at færdes på tværs af grundene i området på vej til og fra stranden, siger Anna Sofie Poulsen. Arkivfoto: Berit Hvassum

Naturfredningsforening om Boderne: Bevar allemandsret

To dage før høringsfristens udløb kom endnu en væsentlig spiller på banen i sagen om det nye lokalplanforslag i Boderne.

Danmarks Naturfredningsforenings bornholmske afdeling indsendte lørdag en indsigelse til kommunens planafdeling, og det er en indsigelse der viser at foreningen på væsentlige punkter er imod indførelsen af lokalplan 104.

Der risikerer at blive væsentligt
udbygget i området, hvis
lokalplanforslaget vedtages,
som det ligger nu.
Anna Sofie Poulsen 

Det selvgroede sommerhusområde på den bornholmske sydkyst har siden 1977 haft status som sommerhusaftaleområde og er blevet reguleret efter en række lokalt forhandlede deklarationer. Regionskommunen har overført dele af de gamle deklarationer i den nye lokalplan i forsøget på at give området status som almindeligt sommerhusområde, men ikke nok, mener de lokale beboere.

En lokalplan vil ifølge mange af de indsendte indsigelser åbne op for en større bebyggelsesprocent og helårsbeboelse, og det er en frygt som Naturfredningsforeningen deler.

At Naturfredningsforeningen først går ind i sagen nu skyldes ifølge foreningens formand, Anna Sofie Poulsen, at man havde indtryk af at opmærksomheden omkring området tog afsæt i en verserende byggesag.

– Det blander vi os ikke i. Men så blev jeg opfordret til at læse Planklagenævnets afgørelse og blev opmærksom på naturinteresserne i området, siger Anna Sofie Poulsen.

Forståelse for Forsvarets veto

Planklagenævnet er højeste instans i klager over byggesager, og afgørelsen fra september 2019 kan derfor ikke ankes. I afgørelsen afviser planklagenævnet regionskommunens byggetilladelse til et ombygget sommerhus i Boderne med henvisning til byggeriets placering i “et område med væsentlige landskabelige og naturmæssige interesser”.

Det er blandt andet denne formulering, Anna Sofie Poulsen har hæftet sig ved.

– Vi kan se, at der risikerer at blive væsentligt udbygget i området, hvis lokalplanforslaget vedtages, som det ligger nu. Som det er i dag, må man kun bygge én boligenhed. I den nye lokalplan åbnes der op for, at man kan bygge to boenheder, som kan forbindes med en overddækket terrasse, og det er netop sådan et byggeri, der udløste klagesagen for fem år siden, siger hun.

For to uger siden nedlagde Forsvaret veto mod lokalplanforslaget, fordi det kommer på tværs af Opklaringsbataljonens brug af skydeterrænnet på Raghammer.

Selv om Forsvaret har andre interesser i området end Naturfredningsforeningen, kan Anna Sofie Poulsen godt forstå dele af Forsvarets indsigelse mod lokalplanforslaget.

– Det er rigtigt, at området vil blive brugt meget mere, hvis pensionister får ret til at bruge deres huse som helårsbeboelse, siger hun.

Bevar allemandsretten

Derudover ser Anna Sofie Poulsen en væsentlig pointe i at kæmpe for den ret, som mange af de øvrige indsigelser også mener fortjener at blive beskyttet for fremtiden.

– Man har i alle årene haft allemandsret i Boderne, det vil sige, at det er tilladt at færdes på tværs af grundene i området på vej til og fra stranden.

Det kan lade sig gøre, fordi husene i slugten ud mod klitten er små og bygget på relativt små grunde uden afgrænsninger.

– Som det ser ud nu, er den naturlige bevoksning bevaret, og der er stier mellem grundene. I den nye lokalplan vil muligheden for at opsætte hegn og opføre flere boenheder begrænse retten til at færdes frit i området, siger Anna Sofie Poulsen.

Høringsfristen udløb i går, den 24. februar. Der er i alt indløbet 20 indsigelser til lokalplanforslaget i Boderne, hvoraf flere udtrykker bekymring for muligheden for at bygge flere enheder, samt muligheden for at opsætte halvanden meter høje naturhegn mellem husene.

 

Allemandsret

Allemandsretten i Norge, Sverige og Finland blev lovfæstet omkring midten af det 20. århundrede og giver befolkningen ret til at færdes og overnatte næsten overalt i naturen under hensyntagen til naturen, mennesker og dyr og andres ejendom.

I 1800-tallet blev den danske befolknings frie adgang til mange naturområder afskaffet.